CCA Europe.pl z opinią na temat innowacyjności oprogramowania

CCA Europe.pl z opinią na temat innowacyjności oprogramowania sxc.hu

Wrocławska spółka CCA Europe.pl pozyskała opinię na temat innowacyjności oprogramowania do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów UNIVE.

Dzięki temu klienci CCA będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej w podatku CIT dla nowych technologii. Ulga ta dotyczy podatku dochodowego i może być zastosowana w odniesieniu do rozwiązań informatycznych rozpoznanych w księgach jako wartości niematerialne i prawne (np. jako licencje).

Żeby skorzystać z ulgi trzeba wykazać, że rozwiązanie jest innowacyjne i na tę okoliczność pozyskuje się opinię jednostki naukowej. Ulga pozwala na rozpoznanie dodatkowego kosztu podatkowego wynoszącego 50% kosztów poniesionych na zakup licencji i wdrożenie rozwiązania informatycznego.

Dokument jest również przydatny, a w niektórych programach nawet obligatoryjny, w procesie pozyskiwania funduszy unijnych na zakup innowacyjnych rozwiązań. Dołączenie takiej opinii jest konieczne w przypadku ubiegania się o Kredyt Technologiczny lub wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W pozostałych projektach, w których dokument nie jest wymagany, jego dołączenie może zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Opinię wydał Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej dla systemu Unive w wersji 4.0. Pełna treść dokumentu na stronie www.ccaeurope.pl

CCA Europe.pl Sp. z o.o.