Centrum Zarządzania Coachingiem

Centrum Zarządzania Coachingiem olly - Fotolia

Decyzja zapadła… wdrażamy coaching! Gdy firma zdecyduje o tym, że warto (a my wiemy, że tak), inicjowanych jest wiele działań przygotowawczych.

Powoływany zostaje zespół roboczy, pozyskuje się liderów opinii. Powstają koncepcje i procedury dotyczące planowanych działań projektowych – definiowany jest cel i zakres projektu, role w procesie, przygotowywana zostaje komunikacja. Na tym wstępnym etapie szczególnie ważne wydaje się skonstruowanie zespołu – wstępnie roboczego, a docelowo – zarządzającego coachingiem w organizacji.

Podobne artykuły:

Na czym może polegać rola takiego zespołu, który my lubimy nazywać Centrum Zarządzania Coachingiem?

Po pierwsze powinna to być funkcja (bo nie zawsze i niekoniecznie zespół, może być to jedna osoba), skupiająca pełną wiedzę nt. coachingu w organizacji.Kluczowe jest tu zagadnienie, skąd wiedzę na temat coachingu można czerpać.

Przegląd: co już wiemy?

Osoby odpowiedzialne za coaching w organizacji mają za sobą szkolenia nt. coachingu lub są na takie szkolenia kierowane, a często także kończą szkoły coachingu i zdobywają certyfikaty. Muszą oczywiście dokładnie wiedzieć, czym coaching jest, a czym nie, do czego i po co może być stosowany. Dodatkowo mają szansę doświadczyć coachingu na sobie w roli coacha i klienta. To jednak może nie wystarczyć – konieczne jest, jeszcze przed rozpoczęciem projektu, zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania coachingiem w organizacji. Tego zazwyczaj „kursy coachingu” nie zawierają, a do przeprowadzenia profesjonalnego wdrożenia niezbędna jest umiejętność osadzenia coachingu wśród innych metod rozwojowych stosowanych organizacji, integracji go z procesami zarządzania oraz – co bardzo ważne – monitorowania jakości coachingu już w trakcie trwania programów coachingowych. W dużych organizacjach, które mocno postawiły na coaching, tworzone są stanowiska dedykowane zarządzaniu wdrożeniem, często nazywane „Specjalista ds. coachingu”. W ten sposób wyposażamy w wiedzę osoby odpowiedzialne za wdrożenie.
Następnie ruszamy dalej i sprawdzamy, jaką wiedzę na temat coachingu posiadają pracownicy innych działów – poza HR. Mogą okazać się kolejnym cennym źródłem wiedzy o coachingu w firmie. Warto więc, aby Centrum Zarządzania Coachingiem dokonało przeglądu dotychczasowych doświadczeń z coachingiem w organizacji (bo mogą być one niespodziewanie bogate i różnorodne). Warto zacząć po prostu od sprawdzenia, czy wśród pracowników nie ma certyfikowanych coachów. Trzeba również zadać sobie trud i rzetelnie sprawdzić, jak do tej pory w firmie rozumiano pojęcie „coaching” – może jako wdrażanie nowego pracownika lub monitoring wyników pracy konsultantów w Contact Center albo też „krótką rozmowę dyscyplinującą” przeprowadzaną co kwartał przez szefów działów? Duży wpływ na poziom zaangażowania mają też doświadczenia, jakie z coachingiem miała wcześniej najwyższa kadra menedżerska (np. z poprzednich organizacji itd.). Wyniki takiego badania będą nieocenione przy konstruowaniu całego podejścia, poszczególnych kroków wdrożenia i komunikacji, a niekiedy trzeba będzie wręcz zacząć od zdefiniowania nowego podejścia – jak będziemy rozumieć coaching.

Podobne artykuły:


Coaching Center Dagmara Karolak