Ceny transferowe - co przyniosła nowelizacja ustawy?

Ceny transferowe - co przyniosła nowelizacja ustawy? Ceny transferowe

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Nowelizacja ustawy objęła m.in. zmianę limitów do sporządzania dokumentacji podatkowej i zasad raportowania transakcji.

 Co więcej, organy podatkowe zyskały nowe uprawnienia w zakresie określania wysokości dochodu podatnika. Niestety, nie wszystkie zmiany okazały się korzystne dla podatników.


Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - kogo dotyczy?


Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczy podatników, którzy w poprzedzającym roku podatkowym osiągnęli przychody (bądź koszty) na poziomie min. 2 mln. euro. Dotyczy to transakcji zakupu lub sprzedaży usług oraz wartości prawnej bądź niematerialnej. Próg dwóch milionów złotych (netto) dotyczy również podmiotów czerpiących dochody z najmu, dzierżawy lub leasingu.


Nieco inny próg przygotowany został dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych i środków trwałych. Wynosi on 10 mln. złotych (netto). To duża zmiana, gdyż we wcześniejszych latach obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczył transakcji jednego rodzaju zawierających się w przedziale od ok. 200 tys (50 tys.euro) do 2 mln. złotych.


Ważne!


Jeżeli wartość transakcji z podmiotami powiązanymi nie sięga opisanych powyżej kwot, podatnicy nie muszą sporządzać dokumentacji. To dobra informacja dla małych i średnich podatników.


Uproszczone zasady rozliczeń


Nowelizacja ustawy wprowadziła także uproszczone zasady rozliczeń dla dwóch rodzajów transakcji: usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek. W ich przypadku zastosowanie wspomnianych uproszczeń powoduje uznanie ceny bądź jej elementu za cenę rynkową (bez konieczności przygotowywania analizy porównawczej). Takie rozwiązanie ma stanowić zabezpieczenie podatników przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy.


Co więcej, rekomendowane oprocentowanie pożyczek ma być ogłaszane przynajmniej raz w roku i przyjmować będzie formę obwieszczenia. Dodać należy, że do usług o niskiej wartości zaleca się stosowanie narzutu na kosztach, który wynosi maksymalnie do 5%.


Dłuższy termin na sporządzenie dokumentacji


Kolejna zmiana dotyczy przedłużenia terminu na przygotowanie dokumentacji, co z pewnością stanowi dobrą wiadomość dla podatników. W praktyce oznacza to, że będą mieć aż 9 miesięcy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (wcześniej okres ten wynosił zaledwie 3 miesiące). Jeszcze więcej czasu zyskać można na przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych (www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html). W tym przypadku czas został wydłużony do 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.


Ceny transferowe - informacja w formie elektronicznej


Podatnicy jeszcze do niedawna mieli obowiązek składania sprawozdań PIT/TP lub CIT/TP. Obecnie zastępuje je informacja o cenach transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Ma ona w szczególny sposób opisywać transakcje, które zostały dokonane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Przepisy jasno określają, jakie elementy koniecznie mają znajdować się w sprawozdaniu. Tego rodzaju formularz ma stanowić ułatwienie dla organów podatkowych. Na jego podstawie będą typować podatników do kontroli podatkowej.


Rozszerzone uprawnienia organów podatkowych


Projekt, który wszedł w życie na początku tego roku, przyznaje organom podatkowym nowe uprawnienia. Zalicza się do nich przede wszystkim zmiana klasyfikacji transakcji bądź jej całkowite pominięcie. Ponadto, odtąd organy podatkowe mogą również szacować należny dochód w oparciu o własną interpretację warunków gospodarczych.


Zmiany w zakresie cen transferowych - na plus czy minus?


Wprowadzone przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie cen transferowych, a zwłaszcza sporządzania wymaganej dokumentacji. Zaletę stanowią z pewnością ułatwienia dla podatników dotyczące obowiązku dokumentacyjnego (wydłużony czas oraz większy próg). Podatnicy nie do końca mogą być jednak zadowoleni z nowych uprawnień organów podatkowych, do których zalicza się m.in. reklasyfikacja skutków transakcji czy też możliwości ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji) w przypadku nierynkowego zachowania podatnika, co znacząco wpływa na wzrost ryzyka podatkowego w zakresie TP. Nowelizacja ustawy ma za zadanie ułatwić kontrolę podatkową i zwiększyć transparentność transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.