Certyfikacja językowa

Certyfikacja językowa Rodrigo Galindo (stock.xchng)

Na rynku są różne oferty kursów przygotowujących do zdania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego. Który z nich będzie najbardziej przydatny w pracy?

Istnieje wiele możliwości poświadczenia kompetencji językowych, lecz zanim zdecydujemy się na przystąpienie do egzaminu, musimy zastanowić się jakiego rodzaju certyfikat chcemy uzyskać.

Najprostszym sposobem uzyskania informacji na temat dostępnych i powszechnie uznawanych form sprawdzenia poziomu znajomości języka jest udanie się do szkoły językowej. Tam dowiemy się szczegółów na temat interesujących nas egzaminów, terminów zapisów i sesji oraz cen. Najlepiej wybrać dużą, renomowaną szkołę, ponieważ zaoferuje nam ona największy wybór dostępnych języków, form sprawdzania ich znajomości oraz poziomów.Kwestia wyboru języka, którego znajomość chcemy poświadczyć wydaje się oczywista, lecz sami nie jesteśmy w stanie, często nawet w przybliżeniu, określić naszego poziomu. Dlatego też konsultacja z metodykiem jest w przypadku planów weryfikacji stopnia znajomości języka obcego krokiem podstawowym. Rozmowa ze specjalistą pozwoli nam uświadomić sobie nasze możliwości, mocne i słabe strony oraz odpowiednio zaplanować nasze przygotowania do egzaminu. W dużych szkołach, które często same przeprowadzają omówione poniżej egzaminy, będziemy też często mogli zdawać wybrany egzamin, a metodyk będzie mógł zaoferować nam specjalny kurs przygotowujący do niego, co znacząco zwiększy nasze szanse na pozytywny wynik.Zanim jednak przejdziemy do konkretnych przygotowań i zadamy pytania specjaliście, warto choć po krótce zapoznać się z ofertą dostępną na polskim rynku.

Język angielskiW przypadku języka angielskiego jest to oferta bogata i trzeba precyzyjnie określić swoje potrzeby, aby dokonać właściwego wyboru. Najpopularniejszymi obecnie certyfikaty przyznawane są przez University of Cambridge Language Examinations Syndicate. FCE (First Certificate in English) oraz CAE (Certificate in Advanced English) okazują się często przydatne, gdy szukamy pracy. Oferowany jest także egzamin CPE (Certificate of Proficiency in English), lecz sprawdza on znajomość języka na poziomie wykształconego rodowitego użytkownika języka, a tego nie wymaga wielu pracodawców. W przypadku jednak gdy szukamy pracy w firmie amerykańskiej lub wybieramy się za ocean na studia lub do pracy o wiele przydatniejszy może się okazać egzamin TOEFL. Wiele amerykańskich uniwersytetów i instytucji w USA uznaje certyfikat TOEFL określając wymaganą przez siebie minimalną liczbę punktów. To jest też jedna z najistotniejszych różnic między tym egzaminem a jego brytyjskim odpowiednikiem, gdzie wyniki określane są za pomocą oceny na odpowiednim poziomie bez uwzględnienia uzyskanej liczby punktów. Dodatkowo, osoby na wyższym poziomie zaawansowania mogą rozważyć przystąpienie do organizowanego przez LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) egzaminu z języka biznesowego. Organizacja ta ma w ofercie wiele egzaminów, ale najpopularniejszy i najbardziej rozpoznawalny to niewątpliwie EFB Level 3 (English for Business). W niektórych firmach LCCI Level 3 stał się już standardem wymagań wobec kandydatów starających się o pracę, a wielu studentów renomowanych uczelni ekonomicznych umieszcza go bez wahania w swoim portfolio. Chociaż University of Cambridge Examinations Syndicate również organizuje podobne egzaminy (BEC, Business English Certificate), to nie są one powszechnie rozpoznawalne przez pracodawców.


Oferta egzaminacyjna z języka angielskiego nie ma odpowiednika pod względem obfitości w innych językach, lecz ich znajomość także można udokumentować.

Język niemieckiEgzaminy z języka niemieckiego organizują Goethe Institut oraz Östereichisches Institut. System dokumentowania znajomości niemieckiego jest częściowo zunifikowany dla krajów niemieckiego obszaru językowego (Austria, Niemcy, Szwajcaria). Od roku 2000 we wszystkich tych krajach obowiązuje wspólny egzamin ZD (Zertifikat Deutsch), ale na innych poziomach różnice wciąż istnieją (np. Zentrale Mittelstuffenprüfung w Niemczech i ÖSD-Mittelstufe w Austrii). Najpopularniejszym egzaminem sprawdzającym znajomość niemieckiego języka biznesowego jest Prüfung Wirtschaftsdeutch International.

Język francuski

Dla osób mówiących po francusku do wyboru są dwa egzaminy: DELF (Diplôme d"Études en Langue Française) występujący na 6 poziomach oraz czteropoziomowy DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).


Język hiszpański


Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego oferuje nam system DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) możliwe jest na trzech poziomach: Inicial, Basico oraz Superior. Państwowe egzaminy nadzorowane są przez Uniwersytet w Salamance, a w Polsce organizuje je Instituto Cervantez.


Język włoskiWe Włoszech organizacją egzaminów sprawdzających znajomość języka zajmują się dwa ośrodki akademickie - Universita per Stranieri di Siena oraz Universita per Stranieri di Perugia. Oferują one dwa systemy egzaminów: CILS (Certificatione di Italiano come Lingua Straniera) i CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana).


Język rosyjski


Natomiast dla osób chcących potwierdzić znajomość języka rosyjskiego, najbardziej przydatny okaże się egzamin TORFL (Test of Russian as a Foreign Language). Certyfikaty na pięciu poziomach przeprowadza w tym przypadku Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu.Gdy jesteśmy już pewni, że uzyskany certyfikat rzeczywiście przyda nam się w poszukiwaniach nowej pracy, możemy wyznaczyć sobie cel. Nie warto jednak zdawać egzaminu, aby tylko uzyskać dokument, który oprawimy w ramkę i powiesimy na honorowym miejscu w salonie. Egzaminy kosztują, a przygotowanie do nich w każdym wypadku jest czasochłonne. Jeśli nie jesteśmy pewni przydatności uzyskanego dyplomu, powinniśmy poświęcić czas i pieniądze raczej na rozwijanie praktycznych umiejętności językowych na kursach. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek egzaminu pamiętajmy też, aby właściwie ocenić swoje możliwości i dobrze się do niego przygotować. Instytucje organizujące egzaminy pobierają opłaty za możliwość przystąpienia do nich, a nie za ich zdanie.PS. Artykuł nie obejmuje wszystkich przeprowadzanych w Polsce egzaminów, a jedynie omawia najważniejsze i najbardziej popularne.

Podobne artykuły:

The Tower Centrum Językowe