Charakter windykatora nie decyduje o skuteczności windykacji

Charakter windykatora nie decyduje o skuteczności windykacji nf.pl

"Po wsi chodził listonosz, który mnie zahipnotyzował. Jest to jedna z najlepszych wymówek wierzyciela, którą usłyszałem podczas pracy" - powiedział Borys Sadowski Dyrektor Generalny GEKKO Szkolenia windykacyjne podczas Forum Windykacji.

W ramach Forum Windykacji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania inspirujących prelekcji, prowadzenia dyskusji na najbardziej nurtujące problemy, oraz udziału w warsztatach. Forum Windykacji to spotkanie branżowe, na którym goszczą eksperci z Polski i zagranicy. Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać m.in. prelekcji z trzech ścieżek tematycznych – praktyki, prawa i technologii.

Jednym z wielu ekspertów dzielących się wiedzą podczas Forum Windykacj był m.in. Andrew Domino, Managing Director Bridgeforce. Przypomniał on zebranym różnice między segmentacją, a priorytetyzacją klientów. - Segmentacji nie wolno stosować, jeśli dysponujemy zestawem narzędzi, które możemy wykorzystać dla każdej z grup dłużników – powiedział Andrew Domino.

Andrew Domino Paweł Krusiński

Zwrócił również uwagę na konieczność zmiany komunikatów wysyłanych do klientów (np. z kanału e-mial, SMS czy korespondencji tradycyjnej). - Nie stosujmy ciągle tego samego tekstu w liście wysyłanym do klienta. Niech każdy kontakt zawiera jakiś nowy element – mówił Domino. Dodał również, że ważnym aspektem jest pozostawienia dłużnikowi możliwości wyboru kanału komunikacji, który mu najbardziej odpowiada: telefon, e-mail czy czat.

Windykacja miękka czy twarda?

To temat kolejnej prelekcji, którą poprowadziła Katarzyna Podleśna, Kierownik Zespołu Windykacji Egzekucyjnej Małych Przedsiębiorstw Raiffeisen Polbank. Zdaniem ekspertki, windykację miękką należy stosować do momentu uzyskania klauzuli wykonalności. - Windykacja miękka jest tańsza, szybsza, łatwiejsza i pozytywnie wpływa na wizerunek banku, a odzyskane pieniądze powodują rozwiązanie rezerw - wskazała Katarzyna Podleśna. Działania polubowne pozwalają również na uzyskanie dodatkowych informacji (dotyczących majątku dłużnika), które będzie można wykorzystać w toku postępowania komorniczego.

Katarzyna Podleśna Paweł Krusiński


Narzędzia windykacji miękkiej:

  • telefon i SMS,
  • dobrze sformułowane pismo: wysłane zwykłym listem (dłużnicy wiedzą z czym wiąże się list polecony i unikają jego odbioru), zawierające informację o możliwości porozumienia,
  • skip tracing, ze szczególnym naciskiem na portale społecznościowe (dłużnicy chętnie chwalą się swoim majątkiem),
  • ulgi za szybką spłatę (umorzenie odsetek, części kapitału, ostatniej raty - jeśli np. przez 12 miesięcy wierzyciel spłacał terminowo),
  • pozostawienie możliwości negocjacji dla kancelarii prawnej (dłużnicy z różnych powodów nie chcą rozmawiać z bankiem, ale kancelarię prawną traktują inaczej).

Narzędzia windykacji twardej:

  • postępowanie sądowe,
  • klauzula wykonalności,
  • postępowanie egzekucyjne.

Jak przeprowadzić windykację twardą skuteczniej? - Posługujmy się raportami monitorującymi terminowość działań sądów i komorników. Telefonujmy i przypominajmy o naszej sprawie. Budujmy i aktualizujmy bazę skutecznych komorników, pamiętając jednak, że o skuteczności komornika decydują czasem indywidualne czynniki - wskazała Katarzyna Podleśna.

Dlaczego windykatorzy windykują skutecznie?

Podczas spotkania z Borysem Sadowskim Dyrektorem Generalnym GEKKO Szkolenia windykacyjne w ramach wystąpienia “5 najważniejszych rzeczy, których nauczyliśmy się przez 10 lat szkolenia zawodowych windykatorów” dowiedzieliśmy się kilku zaskakujących rzeczy o pracy windykatorów:

  • Cechy charakteru nie decydują o skuteczności windykacji.
  • Przekonanie o uczciwości dłużnika zależy od wieku windykatora (starsi windykatorzy mają gorsze mniemanie o wierzycielu).

Dyrektor GEKKO Szkolenia windykacyjne zwrócił również uwagę na konieczność dzielenia szkoleń dla windykatorów na trzy grupy. Pierwsza to instruktarz dla nowych pracowników (techniczne aspekty pracy). Druga grupa to praca obejmująca konkretne sytuacje i wymówki wierzycieli. Trzecia, czyli coaching, ma zastosowanie tylko do najlepszych pracowników.

Borys Sadowski zwrócił również uwagę na konieczność nagrywania i budowania bazy rozmów jakie prowadzą windykatorzy. - Najlepsi pracownicy z czasem odchodzą z firmy i nie macie ich technik prowadzenia rozmów – podsumował.

Forum Windykacji odbyło się 7-8 kwietnia 2014 roku w Hotelu Mercure Centrum w Warszawie. Podczas pierwszego dnia wysłuchaliśmy 16 prelekcji ekspertów. Drugiego dnia uczestnicy mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności zawodowe w ramach dwóch 8 godzinnych warsztatów prowadzonych przez dyplomowaną trener i psycholog Karolinę Biszoff z Call Center Training “Jak zmotywować zespół do pracy z klientami ocierającymi się o zespół Maunchausena?” oraz Prezesa TMT Group Kazimierza Nalepę “Techniki Negocjacji z dłużnikiem”.

Nowoczesna Firma S.A. Paweł Krusiński