Chcesz abolicji? Śpiesz się! Zostało już tylko pięć dni

Chcesz abolicji? Śpiesz się! Zostało już tylko pięć dni fot.: facebook

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, które nie opłacały regularnie składek, mają szansę na ich umorzenie. Muszą się jednak pośpieszyć, ponieważ termin na złożenie wniosku upływa 15 stycznia 2015 r. – podaje biztok.pl.

Możliwość umorzenia należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą wprowadziła ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. Prawo do abolicji przysługuje przedsiębiorcom zalegającym z zapłatą za własne składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. W celu zainicjowania procedury umorzeniowej, należy złożyć odpowiedni wniosek do 15 stycznia 2015 r.

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez ZUS, z abolicji skorzystało już 30 740 przedsiębiorców. Łączna kwota umorzonych należności wynosi 572 659 786 zł. Od momentu wejścia w życie ustawy wydano także 6 tys. decyzji odmownych. Były to głównie odpowiedzi na wnioski, które dotyczyły próśb o umorzenie składek za inne lata niż przewiduje ustawa.

red.