Chcesz być skuteczny? Podnieś własną odporność psychiczną

Chcesz być skuteczny? Podnieś własną odporność psychiczną fot. Tom Mooring/Flickr

Odpornością psychiczną nazywamy zdolność do efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami, presją czy też czynnikami stresu. To zdolność do wykonywania określonych działań przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności i higieny psychicznej.

Z badań jakie dotychczas zostały przeprowadzone nieustannie wynika bezpośredni związek z:

 • wydajnością,
 • pozytywnym zachowaniem,
 • poczuciem dobrostanu,
 • aspiracjami,
 • współczynnikiem ukończenia studiów,
 • atrakcyjnością na rynku pracy,
 • realizacją powierzonych projektów.

Odporność psychiczna badana jest Kwestionariuszem MTQ48. Wypełnienie testu zajmuje 10 minut i jest on dostępny online.

Z każdego badania powstaje raport.

Podobne artykuły:

Komponenty odporności psychicznej

Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej, w skład których wchodzą po 2 badane elementy:

 • KONTROLA – kontrola nad własnym życiem i kontrola nad własnymi emocjami
 • ZAANGAŻOWANIE – stawianie sobie celu, osiąganie założonych celów
 • WYZWANIE – wyzwanie, nauka przez doświadczenie
 • ODWAGA – wiara w możliwości, odwaga międzyludzka

MTQ48

W 2008 roku Uniwersytet Western Ontario przeprowadził niezależną ocenę kwestionariusza MTQ48, która potwierdziła, że ocena odporności psychicznej przy pomocy MTQ48 jest wiarygodna, a także że osiągane pomiary są rzetelne. Wyniki opublikowano w czasopiśmie New Scientist 09.2009.

Optymalna lub wysoka odporność psychiczna wpływa na:

 • wzrost efektywności wykonywanych zadań w życiu osobistym i zawodowym,
 • szybkość i trafność podejmowanych decyzji,
 • zadowolenie oraz pozytywne nastawienie do pracy i życia,
 • lepsze radzenie sobie ze stresem oraz presją w życiu zawodowym i osobistym,
 • pewność siebie, poczucie sprawczości i wpływu na swoje życie,
 • otwartość na podejmowanie nowych wyzwań osobistych i zawodowych,
 • skuteczność w działaniu.

Niskie wyniki w choćby tylko jednej ze składowych odporności psychicznej, mogą być powodem trudności nie tylko w osiąganiu celów, ale przede wszystkim być odpowiedzialne za jedynie rozpoczynanie działań (bez mobilizacji do ich kończenia), brak poczucia kontrolowania emocji, małą pewność siebie, niskie poczucie własnej wartości.Jednak przede wszystkim niskie wyniki mogą być odpowiedzialne za ogólnie pojęte niepowodzenia w podejmowanych działaniach – zawodowych czy osobistych.

Dla kogo?

 • studentów wchodzących na rynek pracy, chcących popracować nad własną skutecznością,
 • osób przygotowujące się do rekrutacji i Assessment Centre,
 • pracowników, którzy chcieliby popracować nad efektywnością/ terminowością wykonywanych zadań,
 • menedżerów, kierowników działów, instytucji, chcących wzmocnić odporność na stres,
 • każdą zainteresowaną osobę, która chciałaby wprowadzić zmiany w swoje życie osobiste i tym samym zawodowe.

Podobne artykuły:

Jeżeli zależy Ci na:

 • pewności siebie,
 • zwiększeniu poczucia własnej wartości,
 • większym poczuciu sprawczości w działaniu,
 • silniejszym zaangażowaniu,
 • lepszej kontroli emocjonalnej.

Zapraszamy!

Sesje Mental Toughness prowadzi Karolina Nikorowska – psycholog, coach kariery, doradca zawodowy, posiada certyfikat i licencję na stosowanie MTQ48.

CoachingSpace Karolina Nikorowska