Chcieli oszukać Skarb Państwa. Jest już akt oskarżenia

Chcieli oszukać Skarb Państwa. Jest już akt oskarżenia sxc.hu

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 8 osobom działającym w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT.

Wniesienie aktu oskarżenia jest wynikiem zakończenia śledztwa prowadzonego przez Delegaturę ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Śledztwo prowadzone od września 2011 r. dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT w związku z fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Podobne artykuły:

Chcieli zarobić na folii

Przestępczy proceder polegał na obrocie tą samą folią budowlaną poprzez szereg firm, przy użyciu czeskiego podmiotu. Pierwsza firma na terytorium Polski tzw. firma „słup” nie odprowadzała należnego podatku VAT z tytułu zakupu z 0 proc. stawką podatku VAT od podmiotu czeskiego. Natomiast eksporter sprzedający tą samą folię budowlaną z 0 proc. stawką VAT do tego samego czeskiego podmiotu niesłusznie występował o zwrot podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.

Proceder rozpoczął się w marcu 2011 roku i już w listopadzie został zlikwidowany. Tylko w tym okresie działalność oskarżonych skutkowała stratą dla Skarbu Państwa kwotą ok. 3,5 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku VAT.

8 osób oskarżonych

Aktem oskarżenia Prokurator objął 8 osób, w tym dwóch organizatorów procederu – jeden z nich jest obywatelem Republiki Czeskiej. Oskarżonym zarzucono m.in. popełnienie przestępstw: poświadczenia nieprawdy w dokumentach (art. 271 kk), wyłudzeń podatku VAT (art. 286 kk), „prania brudnych pieniędzy” (299 kk), udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kk) oraz oskarżono o czyny karno–skarbowe (art. 56 kks, art. 62 kks).

Podobne artykuły:

Pięciu z ośmiu oskarżonych złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze (art. 335 kpk) i zobowiązało się do naprawienia wyrządzonej w majątku Skarbu Państwa szkody w łącznej kwocie 1,1 mln zł. Na majątku jednego z organizatorów przestępczego procederu dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę ok. 700 tys. zł.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego