Chętniej udostępniamy i oglądamy treści w internecie (raport)

Chętniej udostępniamy i oglądamy treści w internecie (raport) Jolla

Zagadnienie prywatności regularnie staje się tematem rozmów, ponieważ coraz więcej osób ujawnia dane osobowe online.

Raport Ericsson ConsumerLab „Sharing Information - The rise of consumer influence" (Udostępnianie Informacji - Początek wpływów konsumenta) podkreśla również, że ludzie obserwują innych. Konsumenci nie tylko obserwują siebie nawzajem, ale również firmy i instytucje rządowe – i udostępniają to, co widzą.

Udostępniając rosnącą ilość informacji, konsumenci coraz częściej działają jako dziennikarze obywatelscy. Ponad połowa badanych użytkowników smartfonów wierzy, że udostępnianie informacji i opinii w Internecie zwiększyło ich wpływ na firmy. Konsumenci uważają, że mogą wywierać nacisk na przemysł i władze, by spowodować korzystne zmiany.

  • 69 procent użytkowników smartfonów udostępnia i wyświetla więcej prywatnych treści niż dwa lata temu
  • Ludzie udostępniają więcej treści niż dotychczas, co druga osoba mówi, że ochrona danych osobowych powinna być priorytetem w działaniach legislacyjnych
  • 37 procent użytkowników smartfonów wierzy, że udostępnianie informacji o nieuczciwym postępowaniu firm i organizacji jest skuteczniejsze niż zgłoszenie na policję

Rebecka Cedering Ångström, Senior Advisor w Ericsson ConsumerLab, mówi: Ponad połowa właścicieli smartfonów, z którymi przeprowadzono wywiad, wierzy, że Internet zwiększył możliwość ujawniania nieuczciwego lub niedozwolonego działania firm i organizacji. Postrzegane jest to jako pozytywne zjawisko. Jednak istnieją obawy dotyczące prywatności i Internetu, a 64 procent użytkowników smartfonów chciałoby uniemożliwić umieszczanie w sieci negatywnych informacji na swój temat.

20 procent młodszych użytkowników smartfonów przyznaje, że regularnie udostępniają zdjęcie nieznanej im osoby. Problem równowagi między blokowaniem udostępniania informacji o nas samych i chęcią udostępniania informacji o innych musi zostać rozwiązany przez nadchodzącą kulturę udostępniania.

Konsumenci chcą, by ochrona danych osobowych stała się priorytetowym zagadnieniem w działaniach legislacyjnych.

Raport pokazuje również, że gdy ilość udostępnianych informacji i wpływ konsumenta rośnie wraz z liczbą osób posiadających dostęp do Internetu, coraz ważniejsze jest stworzenie kultury zrównoważonego udostępniania informacji, z którego skorzystają wszyscy zainteresowani, równocześnie chroniąc swoją prywatność.

Raport zatytułowany „Sharing Information" oparty został na badaniu konsumenckim przeprowadzonym wśród ponad 5000 użytkowników smartfonów w wieku 15-69 lat mieszkających w Berlinie, Chicago, Johannesburgu, Londynie, Mexico City, Moskwie, Nowym Jorku, São Paulo, Sydney i Tokio.