Chmura na miarę każdej firmy

Chmura na miarę każdej firmy materiały PR

Oszczędność, dostępność, elastyczność – to tylko niektóre z zalet technologii chmurowej. Firmy, które decydują się na wdrożenie cloud computingu, mają szansę wprowadzić swój biznes na nowoczesne tory.

Wiodą one do ograniczenia kosztów, mobilnego dostępu do danych oraz swobodnego dopasowywania rozwiązań do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Analizy dotyczące cloud computingu – przeprowadzone i na świecie, i w Polsce, wskazują, że technologia przechowywania i wymiany danych w chmurze będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. Z danych Gartnera wynika, że do 2016 roku rynek ten może osiągnąć wartość ponad 200 mld dolarów. Motorem napędowym chmury ma być możliwość redukcji kosztów, wydajniejszego wykorzystania IT i podniesienia efektywności przedsiębiorstwa.

Klucz do rozwoju zapisany w chmurze?

Przyglądając się perspektywie rozwoju chmury w Polsce, wystarczy przywołać badanie Ipsos MORI. Analiza przeprowadzona w połowie 2013 roku dowodzi, że już ponad 65% rodzimych firm widzi w cloud computingu technologię kluczową dla rozwoju przedsiębiorstw. Badane firmy z sektora MŚP wskazywały, że wykorzystują chmurę najczęściej do obsługi poczty (82%), obiegu dokumentów (46%), archiwizacji danych i ich backupu (42%), a także sięgają po aplikacje biurowe i komunikatory internetowe udostępniane za pomocą chmury.
Z danych zgromadzonych w czasie badania Ipsos MORI wynika, że w 2014 roku co piąta firma działająca w sektorze MŚP planuje zwiększyć nakłady na chmurę. Firmy zwracają bowiem uwagę, że cloud computing równa się ograniczeniu kosztów na IT oraz elastyczności kosztowej tych rozwiązań. Firma Comarch tworzy nowoczesne systemy w chmurze, które pozwalają przedsiębiorstwom na uwolnienie ich pełnego potencjału. Comarch ERP 2.0 łączy mobilność, cloud computing i e-commerce, dając firmom szansę postawienia ważnego kroku w rozwijaniu biznesu na miarę XXI wieku.

Od small biznesu do dużych organizacji – wszyscy równi wobec chmury

Szansę tę dostały wszystkie firmy – od niewielkich przedsiębiorstw po wielkie organizacje, w których nowoczesne systemy zarządzania są niezbędne do sprawnego prowadzenia działalności. Decydując się na technologię chmurową przedsiębiorstwa mogą ściśle definiować zadania, które będę w ten sposób realizowane. Z racji dużej elastyczności chmury, firmy mogą dopasować poszczególne rozwiązania tak, by jak najlepiej wpisywały się w ich potrzeby. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ograniczyć się do usług związanych z obsługą poczty, zarządzaniem relacjami czy firmowego portalu.

Elastyczność rozwiązań w chmurze dotyczy też dużych organizacji, w których technologia stanowi zazwyczaj czynnik napędowy dla biznesu. Wdrażając model cloud computingu, działają one efektywnie z punktu widzenia kosztów, stwarzając sobie szansę szybkiego dostarczania usług biznesowych klientom i partnerom, bez konieczności inwestowania w rozbudowaną i wymagającą sporych nakładów infrastrukturę. Przedsiębiorstwa przenoszące się do chmury nie muszą bowiem na początku ponosić wysokich kosztów inwestowania w sprzęt i licencje, a później w aktualizacje, modernizowanie urządzeń, obsługę serwisową. Wchodząc we współpracę z doświadczonym dostawcą usług chmurowych zwalniają się też z odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych i tworzenie kopii zapasowych. Bo chmura to rozwiązanie, które nie tylko czyni z firmy biznes na miarę XXI wieku, ale przede wszystkim znacznie usprawnia pracę przedsiębiorstwa, podnosząc jego wydajność i ułatwiając zarządzanie firmą.

materiały PR