Co może ujawnić Biuro Obsługi Klienta?

Co może ujawnić Biuro Obsługi Klienta? Fotolia

Do zarejestrowania domeny czy zakupu serwera niezbędne jest przekazanie usługodawcy danych identyfikacyjnych. Ważne jest jednak, w jakim stopniu informacje te są chronione. Warto dowiedzieć się tego jeszcze przed nabyciem usługi.

Świadczenie usług wirtualnych (m.in. obsługa domen, serwerów) opiera się na dzierżawie. Oznacza to, że klient nie staje się ich właścicielem, posiada natomiast czasową możliwość korzystania z usługi, zarządzania nią w trakcie trwania okresu abonamentowego. Wykorzystanie usług wirtualnych w dużej mierze regulują zapisy prawa. Dlatego niezbędnym jest, aby zarządca danej domeny czy serwera został zdefiniowany właśnie poprzez podanie danych identyfikacyjnych. Klient, który je nabywa, automatycznie staje się odpowiedzialny za ich wykorzystanie.

Dane osobowe - serwer

W przypadku usług hostingowych świadczonych przez polskiego usługodawcę, możliwość przekazania danych klienta osobom trzecim powinna istnieć jedynie w przypadku potwierdzonego naruszenia przez niego przepisów prawa polskiego. Na podstawie oficjalnego wniosku ww. informacje przekazywane mogą być organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania (m.in. policji i prokuraturze). Informacje osobowe nie powinny być jednak swobodnie rozpowszechniane wśród osób zgłaszających się np. do Biura Obsługi Klienta. Warto poszukać w regulaminie usługodawcy (np. serwisu nazwa.pl) zapisów odnośnie warunków ochrony danych klientów.

Dane osobowe – domeny

W przypadku zawierania umowy rejestracji adresu WWW pomiędzy klientem a operatorem rozszerzenia (np. NASK dla domen .pl, EURid dla .eu), do danych Abonenta odniesienie mają zapisy prawa kraju, w którym siedzibę ma zarządca grupy domen, a także ustalenia pomiędzy operatorem a ICANN. Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje w odniesieniu do domen .pl, natomiast w przypadku innych – zastosowanie mają przepisy lokalne.

Podobne artykuły:Osobom trzecim, kontaktującym się z BOK rejestratora, mogą zostać udzielone jedynie informacje znajdujące się w ogólnodostępnych bazach WHOIS, będących zbiorem informacji o zarejestrowanych domenach. Zapisywane są one w nich automatycznie od momentu rejestracji adresu WWW. Z zebranych danych można dowiedzieć się, czy Abonentem jest osoba fizyczna czy firma, oraz w niektórych przypadkach – poznać jego dane.

Abonament domen polskich

W przypadku Abonentów domen polskich, Biuro Obsługi Klienta na każde zapytanie może udzielić informacji, czy klient jest osobą fizyczną, czy firmą. Jeżeli Abonentem domeny jest przedsiębiorstwo, osoba kontaktująca się z BOK może znaleźć jego dane w odpowiedniej bazie WHOIS (Ustawa o ochronie danych osobowych nie obejmuje firm). Dane osób fizycznych są ukryte, mogą jednak zostać odtajnione na wniosek samego Abonenta.

Natomiast już w przypadku domen globalnych, informacja o każdym Abonencie (zarówno firmie, jak i osobie fizycznej) jest jawna. Warto sprawdzić przed rejestracją adresu WWW, czy rejestrator udostępnia usługę ukrywania danych Abonenta. Polega ona na zastąpieniu w bazie Whois danych Abonenta informacjami identyfikacyjnymi firmy świadczącej ww. usługę. Dzięki temu dane Abonenta nie będą widoczne w bazie Whois. Na polskim rynku usługę taką świadczy serwis nazwa.pl.

Podobne artykuły:

Beata Mosór NetArt (serwis nazwa.pl)