Co warto wiedzieć o tablicach operacyjnych?

Co warto wiedzieć o tablicach operacyjnych? axionea.com

Nie wszyscy pracownicy produkcji mają stały dostęp do komputerów. W takim przypadku rozwiązaniem są regularne spotkania z pracownikami, na których przekazywane są bieżące informacje, plany oraz zmiany.

Dla regularnie generowanych treści przydają się wszelkiego rodzaju nośniki trwałe, na przykład tablice z tabelami i schematami operacyjnymi, tablice informacyjne.

Pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy myśląc o tablicy informacyjnej, to oprawiona w ramki tablica korkowa z setkami karteczek i pinesek umieszczona gdzieś na korytarzu. Ciężko na niej odnaleźć istotne informacje. Tak być nie musi. Informacje mogą być umieszczane bezpośrednio w hali produkcyjnej, nie zaburzając przy tym jej funkcjonalności. W takim przypadku zamiast tablicy korkowej korzystamy z tablic typu whiteboard. Umieszcza się na niej na stałe linie siatki tabel, a jeśli jest taka potrzeba, to również nagłówki wraz z elementami identyfikującymi dane przedsiębiorstwo, zakład czy oddział. Dedykowane rozwiązania są wyposażane w znaczniki magnetyczne, kieszonki na drukowane schematy i wykresy, czy ringi na całe pliki dokumentacji papierowej.

Tablicę można zawiesić wprost na wybranej ścianie, bądź umieścić na trwałym lub mobilnym standzie. Wybór odpowiedniego standu umożliwia ograniczenie nanoszenia zmian na tablicy tylko do osób do tego upoważnionych. Tym sposobem powstaje użyteczne narzędzie do codziennej wymiany informacji.

Wybór przekazywanych danych

Jakiego typu informacje powinny się znaleźć na takiej tablicy? Co można umieścić na stałe, a co będzie się każdego dnia zmieniać? Na te pytania najlepiej odpowiedzą sami zainteresowani pracownicy.

Przygotowując się do wdrożenia w firmie produkcyjnej tablic operacyjnych należy zacząć od zebrania informacji zwrotnych od poszczególnych zespołów, które w przyszłości będą z tego narzędzia korzystać. Warto postawić następujące pytania:

  • Jakie informacje najczęściej umykają w codziennej pracy?
  • Jak do tej pory radzono sobie z ich obiegiem?
  • Co pracownicy powinni wiedzieć o zakresie prac/kompetencji współpracowników?
  • Co najczęściej jest źródłem nieporozumień lub opóźnień?
  • Które informacje wymagają uporządkowania?

Istotne jest wytypowanie tych danych, których upublicznienie za pomocą tablic z tabelami będzie korzystne dla sprawnego przepływu informacji, a co za tym idzie optymalizacji procesów wewnątrz zakładu.

Pragmatyzm przede wszystkim

W wielu firmach okazuje się, że najbardziej sprawdzają się naniesione na tablicę suchościeralną wszelkiego rodzaju wykresy ilustrujące postęp w wykonywaniu konkretnych działań, tabele jasno pokazujące zmieniające się kompetencje poszczególnych zespołów lub osób, pozwalające zaplanować prace poszczególnych zespołów w określonym wycinku czasu, przedstawiające aktualne zapotrzebowanie na surowce oraz ich zużycie.

Tablice operacyjne Tablice operacyjne

Zamieszczając w tabelach symbole, czy dedykowane piktogramy możemy w obrazowy sposób przedstawić grafik pracy urządzeń, zasady bezpieczeństwa pracy, jawność informacji i technologii, uprawnienia do poszczególnych obszarów zakładu.

Dobrze przemyślana koncepcja wykorzystania tego typu narzędzi pozwoli w przedsiębiorstwie stworzyć swoiste centra informacyjne, wokół których skupiać się będą poszczególne zespoły w czasie strategicznych, czy taktycznych, roboczych spotkań. Stąd w niektórych zakładach dla tego typu rozwiązań pojawia się nazwa: tablice meetingowe.

Wizerunek w oczach klienta

Klient trafiający do firmy, która posługuje się zunifikowanymi narzędziami komunikacji ma poczucie, że trafił na rzetelnego partnera, który każdy proces ma pod kontrolą. Tym sposobem usprawnienie komunikacji wewnętrznej ma wpływ na budowę pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz. Ponadto dzięki dobrze zaplanowanej strategii komunikacyjnej przedsiębiorca ma pewność, że informacje przekazywane do klienta z różnych działów firmy nie będą ze sobą sprzeczne.

Copywriting Kraków Hubert Czapla