Coaching elementem studiów MBA

Coaching elementem studiów MBA Mark Hillary/Flickr.com

Rozwija kompetencje menedżerskie, umiejętności interpersonalne i potencjał przywódczy; podnosi sprawność biznesową i merytoryczną oraz zawodową wiarygodność.

Coaching – bo o nim mowa – szturmem zdobył rynek usług wspierających rozwój zawodowy i właśnie wkracza na uczelnie jako element programów kształcenia wysokiej kadry menedżerskiej.

Istotą coachingu menedżerskiego jest rozwój i doskonalenie osób zajmujących wysokie stanowiska w organizacjach poprzez indywidualne spotkania z coachem – osobistym trenerem, który wspiera uczestnika w procesie pozytywnej zmiany opartej o poznanie własnych możliwości i ograniczeń oraz jasne wytyczenie celów. Sesje coachingowe powtarzane są zwykle na przestrzeni kilku miesięcy, a zakres poruszanej problematyki jest uzależniony od potrzeb i oczekiwań uczestnika i może dotykać zarówno sfery zawodowej, jak i życia osobistego, w tym budowania równowagi między tymi dwoma obszarami.

Pozytywna zmiana widoczna jest zarówno w codziennej pracy menedżera, relacjach zachodzących w podlegających mu zespołach, jak i jego podejściu do rozwiązywania problemów pojawiających się w organizacji.

Te korzyści sprawiają, że grupowe i indywidualne sesje coachingowe coraz częściej włączane są w programy studiów kierowanych do wysokiej kadry zarządzającej.

- Studia MBA nastawione są na rozwój i samodoskonalenie - celem słuchaczy jest uczenie się nowych zachowań i sposobów działania, pozwalających na jeszcze bardziej efektywne podejmowanie decyzji zarządczych w firmach o różnym profilu działalności. Stąd konieczność uzupełnienia globalnego podejścia o coraz bardziej zaawansowane narzędzia umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb - mówi Angelika Chyła, Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - jednostki o jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu EMBA i jednocześnie jednej z pierwszych, która - bazując na doświadczeniach swojego amerykańskiego partnera: R.H. Smith School of Business - wprowadziła coaching, jako integralny element studiów menedżerskich.

Uczestnicy programu EMBA  wzbogaconego o coaching menedżerski, biorą udział w indywidualnych sesjach coachingowych, które pozwalają określić pożądany kierunek zmian i rozwoju, zwiększają świadomość własnego potencjału i pomagają zrozumieć mechanizmy dotychczasowych trudności w życiu prywatnym i zawodowym. Prowadzona w toku całego programu współpraca z coachem pomaga studentom lepiej ukierunkować uwagę na aspekty studiów o kluczowym znaczeniu dla realizacji indywidualnych celów. W rezultacie połączenie EMBA z programem coachingu tworzy zupełnie nową jakość i istotnie zwiększa wartość uczestnictwa w tego typu studiach. Dla uczelni taki „dodatek” to kosztowne przedsięwzięcie, jednak w dobie, kiedy punktem odniesienia w ocenie programu jest absolwent z poczuciem dobrze zainwestowanego czasu i pieniędzy, coaching staje się jego ważną zaletą. 

 

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego