Coaching. Między szkoleniem a psychoterapią

Coaching. Między szkoleniem a psychoterapią Image courtesy of by ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net

O coachingu jako metodzie wsparcia w rozwoju osobistym.

Nie ma obiektywnie dobrego sposobu na kierowanie ludźmi, rozmowę, skuteczne realizowanie celów. Każdy człowiek jest sam w sobie jakiś, a celem coachingu jest pomoc w wydobyciu tych cech, które stanowią o czyjejś unikatowości, wyjątkowości i zaplanowanie razem z klientem jak te cechy wykorzystać w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Czym jest coaching?

Coaching to praca z trenerem polegająca na rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z budowaniem relacji z ludźmi, zarządzaniem, planowaniem, itd. Jest to szczególny rodzaj relacji, w której coach ( czyli osobisty trener - psycholog) towarzyszy klientowi w stawianiu i realizowaniu celów związanych z rozwojem osobistym.

Czym się różni coaching od psychoterapii?

W psychoterapii klient dotyka genezy swoich problemów, często jeszcze raz przeżywa w obecności psychologa swoje traumy z przeszłości a celem tej pracy jest lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Coaching to praca z ludźmi zdrowymi mająca na celu doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwijanie potencjału klienta. Można powiedzieć, że coaching zaczyna się tam, gdzie się kończy psychoterapia.

Podobne artykuły:

Dlaczego coaching a nie szkolenie?

Wybierając szkolenie interpersonalne, handlowe lub z zarządzania nastawiamy się na przyswajanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności - procedur postępowania w szczególnych sytuacjach, np. asertywnego wyrażania opinii, odmawiania, "inteligentnych emocjonalnie" reakcji na czyjąś postawę roszczeniową, obsługi klienta trudnego, itd. Podczas szkolenia zwykle trener realizuje z góry założony scenariusz. Uczestnik szkolenia interpersonalnego podąża za prowadzącym i za jego propozycjami.

Coaching to praca na procesie, kontakcie, między trenerem a klientem polegająca w dużej mierze na podążaniu coacha za klientem, praca nad rozwiązywaniem rzeczywistych trudności w relacjach z ludźmi, lub doskonalenie umiejętności jakie klient już ma. Plan coachingu jest przygotowywany na początku spotkań w oparciu o potrzeby konkretnego zleceniodawcy. Jest to forma pracy dużo bardziej elastyczna niż szkolenie. Podczas sesji coachingowych można modyfikować wcześniejsze założenia i cele podążając za oczekiwaniami danego klienta.

Karolina Ślifirska KM Studio - szkolenia, coaching