Content marketing a copywriting

Content marketing a copywriting sxc.hu

Kilka miesięcy temu zastanawiałam się czy content marketing i informacja prasowa są tożsame. Dziś przyszedł czas na rozważenie co wspólnego mają ze sobą content marketing i copywriting.

Jak wspominałam poprzednio, content marketing rozumiem jako publikowanie przydatnych, interesujących, angażujących treści, które mają zbudować trwałą i długofalową relację pomiędzy marką i klientami.

A copywriting? Ogólnie to tworzenie tekstów do publikacji i sloganów reklamowych.

Parafrazując więc moją tezę z poprzedniego tekstu, czy możemy powiedzieć, że:

Każdy copywriting jest content marketingiem,
ale nie każdy content marketing jest copywritingiem?

Czym jest copywriting?

Copywriting polega na tworzeniu skutecznych treści. A to wymaga doskonałej znajomości grupy docelowej, do której treści są skierowane. Copywriting to poniekąd odkodowywanie potrzeb czytelników. Taki styl pisania wymaga również doskonałej znajomości zasad i umiejętności stosowania SEO. Trzeba też pamiętać, że pisanie, wcale nie jest prostym zajęciem, szczególnie jeśli tekst ma być atrakcyjny i wartościowy.

Content marketing, czyli…

Content marketing to zarówno tworzenie treści, poznawanie grupy docelowej, promocja i dystrybucja contentu. A szczególnie takie zaangażowanie odbiorców, żeby sami te treści rozpowszechniali. Zatem potrzebne są tu i umiejętności i wiedza konieczna w copywritingu, ale poszerzona o gruntowną wiedzę z zakresu marketingu.

Współpraca buduje

Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że content marketing jest zdecydowanie szerszym pojęciem, w którym mieszczą się również treści wideo, obrazy, infografiki, prezentacje i wiele innych. Dziedziny te jednak nie wykluczają się, a wręcz uzupełniają. Od sprawnej współpracy tych działów zależy czy treści będą poruszały, angażowały i czy osiągną zamierzony cel.

Content marketing vs copywriting

Podsumowując, content marketing skupia się raczej na strategii komunikacji, jej wdrażaniu i monitorowaniu. Copywriting natomiast ma za zadanie dostarczać content, który pomoże w realizacji strategii komunikacyjnej. Obydwie te dziedziny dysponują, jak pokazałam wyżej, podobnymi kompetencjami oraz używają podobnych narzędzi, jednak zupełnie inaczej je wykorzystują.

Digital Knowledge Village Justyna Dobaj