Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z faktoringu

Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z faktoringu Africa Studio - Fotolia

Dane o branży opublikował dzisiaj Polski Związek Faktoringu: w 2016 roku branża faktoringowa w Polsce odnotowała obroty w wysokości 158,2 mld złotych. To wzrost o jedną piątą w stosunku do roku 2015.

Faktoring staje się coraz popularniejszym narzędziem finansowania przedsiębiorstw. 

W minionym roku z faktoringu skorzystało blisko 7,9 tys. firm, a do faktorów zgłoszono 7,5 mln faktur (6,5 mln rok wcześniej). Poza klasycznym faktoringiem niepełnym rośnie popularność pełnego (zabezpieczający faktoranta w przypadku nie zrealizowania płatności ze zgłaszanej faktury przez kontrahenta) i eksportowy wspierający zagraniczną ekspansję polskich przedsiębiorców.

Faktoring to narzędzie finansowania, które sprawdza się zarówno w czasach kryzysu jak i hossy. Polska gospodarka rozwija się dobrze, ale utrzymujące się napięcia w obszarze sektora bankowego nie sprzyjają zwiększaniu akcji kredytowej. Taka sytuacja stwarza szanse dla spółek faktoringowych i zachęca przedsiębiorców do szerszego korzystania z ich usług. Istotną motywacją jest też specyfika polskiego biznesu – 7 na 10 firm w Polsce skarży się na problemy z odroczonymi płatnościami. W takich realiach zapewnienie ciągłości finansowej dla wielu przedsiębiorców oznacza być albo nie być. Stąd rosnąca popularność faktoringu.

Wśród największych faktorów na rynku są bankowe spółki dedykowane tej działalności. Dysponują potrzebnym kapitałem i korporacyjnymi strukturami. Przewagą mniejszych faktorów jest natomiast ich elastyczność i możliwość współpracy z firmami z każdej branży, nawet tam, gdzie z terminowością płatności jest szczególnie trudno, jak w budowlance czy transporcie.

Nie unikamy współpracy z firmami z trudnych branż. Każdego kontrahenta analizujemy indywidualnie, elastycznie podchodzimy do jego możliwości i potencjału. Najważniejsze są dla nas niekwestionowane, funkcjonujące w obrocie gospodarczym faktury jakie wystawia i partnerzy biznesowi z jakimi kooperuje. Takie założenia sprawdzają się, bo w 2016 roku rozwijaliśmy się dużo szybciej niż rynek.

Faktoring jako bardziej elastyczne źródło finansowania bardzo często jest remedium na problemy firm z uzyskaniem kredytowania, sam nie obciąża rachunków firmy tak, jak ma to miejsce w przypadku zobowiązań kredytowych. Podstawą finansowania za pomocą faktoringu jest wystawianie udokumentowanych faktur, mających podstawy w obrocie gospodarczym.

Brandscope Piotr Gąsiorowski