Corporate wellness, czyli coś dla ciała i ducha pracownika

Corporate wellness, czyli coś dla ciała i ducha pracownika tapeciarnia

Aż 18% Polaków bardzo często doświadcza stresu w miejscu zatrudnienia, a 33% z nich określa kontakty z czynnikiem stresogennym jako dość częste – pokazują badania przeprowadzone na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej wskazywaną przyczyną są nadgodziny i obciążenie pracą (65%) oraz brak jasności w kwestii ról i obowiązków (59%). To z kolei skutkuje złą kondycją psychiczną i fizyczną pracownika, co przekłada się na niższą wydajność pracy oraz jakość świadczonych usług. Receptą firm na ograniczenie stresu i związanych z tym problemów jest corporate wellness, czyli programy mające zapewnić dobrą kondycję psychiczną i fizyczną pracowników.

Podobne artykuły:

Corporate wellness, czyli…

Mianem corporate wellness określane są działania opierające się na założeniu, że pracownik jest najcenniejszym zasobem firmy. Zgodnie z tym poglądem realizowane są zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu skierowanej do wewnątrz: ich głównym celem jest zapewnienie zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, a także bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Po raz pierwszy termin corporate wellness pojawił się w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i miał być receptą na zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem zawodowym, gwarantującej satysfakcję i efektywność w obu dziedzinach. Do popularnych narzędzi coroporate wellness należy organizacja spotkań i warsztatów z coach’ami, psychologami oraz trenerami personalnymi, a także gwarantowanie pakietów zdrowotnych, karnetów sportowych czy masaży.

Pracownik przepisem na sukces

Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że głównym potencjałem firmy są pracownicy. W czasach dużej konkurencji na rynku to właśnie ich umiejętności i zaangażowanie są wizytówką przedsiębiorstwa i niejednokrotnie decydują o jego wyborze. Mając tego świadomość, zarówno korporacje jak i mniejsze firmy, chętniej dbają o kondycję swoich pracowników, ponieważ widzą w tym wymierne korzyści. Zadowolony pracownik lepiej wykonuje swoje obowiązki i robi to z większym zaangażowaniem, rzadziej wypala się zawodowo i korzysta ze zwolnień lekarskich. Sprzyja to także tworzeniu przyjaznej atmosfery w firmie oraz świadomości, że dba ona o swoich pracowników – to z kolei pozwoli zatrzymać tych najlepszych. Corporate wellness to także element employer brandingu: zadowoleni pracownicy będą dobrze mówić o firmie, co przyczynia się do kreowania wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy.

Przyjemne z pożytecznym

Działania podejmowane w zakresie corporate wellness dotyczą zarówno kwestii stricte zawodowych, takich jak np. szkolenie z umiejętności radzenia sobie ze stresem czy delegowania obowiązków, jak i mniej formalnych, obejmujących m.in. warsztaty dotyczące samorealizacji, aktywności fizycznej czy zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. W zależności od firmy prowadzone są różne typy programów. Najczęściej realizowane są one grupowo i obejmują wszystkich pracowników danej firmy. Zwykle mają charakter bezpośrednich spotkań, czasem narzędziem dotarcia do pracowników jest internet. Niektóre firmy decydują się na indywidualne dopasowanie działań w zależności od potrzeb konkretnych osób.

Podobne artykuły:

Dobry projekt to nie wszystko

By działania z zakresu corporate wellness były skuteczne, ważne jest, aby firma nie traktowała ich jako lekarstwa na aktualne problemy. Muszą one być elementem długofalowej strategii działań firmy. Oprócz dobrego projektu, potrzebne jest też zaangażowanie pracowników, oparte na zrozumieniu celów programów wellness. Jak pokazują badania, ich wdrożenie przyczynia się do obniżenia kosztów spowodowanych nieobecnością pracowników ze względu na chorobę a także zwiększenia integracji pracowników między sobą oraz z firmą. Korzyści zatem są obustronne, co może być jedną z przyczyn rosnącej popularności corporate wellness.

DiSC Polska Bartosz Makles