Człowiek niezastąpiony, czyli stażysta idealny

Człowiek niezastąpiony, czyli stażysta idealny Shutterstock

Wielu młodych w trakcie studiów lub tuż po ich zakończeniu mówi, że nie ma pracy dla osób wykształconych bez doświadczenia zawodowego. Najprostszym sposobem jego zdobycia jest skorzystanie z praktyk lub staży. Jaki więc powinien być stażysta idealny?

Studenci oraz absolwenci dzielą się na tych, którzy wiążą ze swoim wykształceniem dalekie perspektywy zawodowe oraz tych, którzy podejmują staże oraz praktyki tylko po to, by móc wzbogacić swoje CV o kilka nowych akapitów. Jednak korzyści płynące ze stażu są o wiele większe niż się wydaje. Jest to często pierwszy kontakt z daną branżą, dający szeroki wachlarz możliwości rozwojowych.

Pokora jest niezwykle ważna

Główną cechą, która powinien wyróżniać się stażysta idealny, jest pokora. Przejawia się ona w wielu aspektach. Pierwszy z nich dotyczy nauczenia się dystansu do samego siebie. Ukończenie kilku prestiżowych kierunków studiów nie czyni ze stażysty pracownika roku. Pojawiając się na stażu, musimy pamiętać, że będziemy mieli styczność z ludźmi, którzy mają praktyczne doświadczenie oraz wiedzę, dlatego to oni powinni być dla nas wyznacznikiem sukcesu oraz rozwoju. Nie każdy potrafi wysłuchiwać ich rad, które pozwolą nam z biegiem czasu czuć się w swoim fachu, jak ryba w wodzie. Pokora związana jest również z otwartością na przyjmowanie komentarzy, również tych negatywnych. Staż to forma nauki, dlatego popełnianie błędów nie jest czymś strasznym. Wręcz przeciwnie, kiedy zrobimy coś nie do końca tak, jak powinniśmy, w przyszłości prawdopodobnie tego błędu już nie powtórzymy. Pokora pozwala na otwarcie umysłów, które w trakcie stażu mają chłonąć jak największą ilość wiedzy. Przekłada się ona również na inną cechę, czyli tempo uczenia się. Jeżeli stażysta będzie gotowy na przyjmowanie komplementów, krytyki i wszelkich rad – szybciej się wdroży. Umiejętność słuchania jest tutaj podstawowym elementem, który pozwoli na efektywny rozwój młodego pracownika.

Kreatywność i dokładność

Kreatywność oraz dokładność wykonywanych zadań to kolejne cechy, które wyróżniają idealnego stażystę na tle swoich kolegów. Staż nie jest przymusem, lecz samodzielną decyzją, dlatego należy podejść do niego niczym prawdziwy profesjonalista. Inicjatywa, którą często wykazują się stażyści, jest sygnałem dla pracodawcy o możliwościach rozwojowych potencjalnego pracownika.

Praca w zespole

Ważne jest również, aby stażysta posiadał umiejętność pracy w zespole. W firmie zazwyczaj o efekt końcowy projektów dba więcej niż jeden pracownik. Każdy ma przydzielone zadanie, które na konkretnym etapie pracy jest tym najważniejszym i bez niego nie można ruszyć dalej. Umiejętność pracy w grupie łączy się z wymienionymi wcześniej cechami, czyli pokorą i umiejętnością słuchania, ale również kreatywnością i pomysłowością w pracy zespołowej. Te kluczowe umiejętności pokażą, czy dana osoba będzie potrafiła porozumieć się ze współpracownikami, czy będzie potrafiła wyrazić własne myśli, równocześnie słuchając, co inni członkowie zespołu mają do powiedzenia.

Podobne artykuły:

Wykorzystaj zdobytą wiedzę

Oczywiście podstawą funkcjonowania stażysty idealnego jest umiejętność wykorzystania zdobytej wcześniej lub nabywanej na bieżąco wiedzy teoretycznej w praktyce. W przypadku branży PR ważne jest stałe poszerzanie swoich horyzontów, czytanie, dokształcanie się i podejmowanie prób wdrażania nowych rozwiązań w codziennej pracy.

Zdobądź cenne doświadczenie

Wykorzystanie wszystkich tych cech oraz wzbogacenie ich o rzetelność, punktualność oraz komunikatywność pozwoli każdemu stażyście na stanie się niezastąpionym współpracownikiem, którego wkład w działalność firmy jest tak samo ważny, jak starszych stażem pracowników. Decydując się na podjęcie stażu, bierzemy na siebie pewną odpowiedzialność nie tylko za własne czyny, lecz także za efekt końcowy projektu, w którym dane jest nam się rozwijać. Stażysta idealny jest osobą gotową na podjęcie każdego wyzwania, które pozwoli mu na zdobycie cennego doświadczenia i poznanie branży od strony praktycznej. Jest to bardzo ważny etap na ścieżce rozwoju zawodowego przyszłego pracownika.

Hanna Gehrke-Gut