Czy empatyczny szef jest mniej skuteczny?

Czy empatyczny szef jest mniej skuteczny? Photo credit: Bindaas Madhavi / Foter

Wiele osób zostaje awansowanych na stanowiska kierownicze, głównie z tego powodu, że dobrze sobie radzą merytorycznie, mają bardzo dobrą wiedzę na temat produktu lub wykazały się lojalnością wobec firmy.

Okazuje się jednak, że często pomimo wielu talentów, biegłości technicznej lub doświadczenia w organizacji, menedżer może nie być przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczej.

To co jest mu dodatkowo potrzebne do skutecznego zarządzania ludźmi to inteligencja emocjonalna i wiążąca się z nią ściśle gotowość do angażowania się w cały szereg relacji międzyludzkich oraz skłonność do budowania relacji z bezpośrednimi podwładnymi. Zakładam, że jesteś gotowy na to, żeby spojrzeć w głąb siebie i ocenić, czy w Twoim przypadku konieczne jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Twoim zachowaniu w tym zakresie.

Ważna umiejętność - empatia

Co więc będzie Ci potrzebne do budowania dobrych relacji z Twoimi ludźmi? Po pierwsze warto, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że wszystko zaczyna się od Ciebie. Jeśli chcesz poznać innych ludzi, poznaj najpierw siebie. Jeśli chcesz słuchać innych, najpierw naucz się słuchać siebie. Zasada jest prosta. Im większą masz świadomość własnych myśli i uczuć, tym lepiej sobie radzisz z odczytywaniem i interpretowaniem sygnałów dochodzących z otoczenia, a im większe jest Twoje doświadczenie w wyczuwaniu myśli i uczuć innych ludzi, tym doskonalszymi dysponujesz możliwościami formułowania komunikatów wysyłanych do osób, z którymi pracujesz. Potrzebna Ci jest do tego umiejętność zwana empatią.

Podobne artykuły:

Czym jest empatia najkrócej mówiąc? Jest to umiejętność zrozumienia unikalnych doświadczeń drugiej osoby i skutecznego reagowania na nie. Z definicji tej wynika, że na empatię składają się trzy ważne elementy: rozumienie, efektywne reagowanie i koncentracja na unikalnych okolicznościach i sytuacjach, w których znajdują się ludzie. Empatia jest więc działaniem. Wymaga od Ciebie aktywności. Wymaga aktywności, która w rezultacie prowadzi do zrozumienia, a jak wiadomo od menedżera wymaga się, żeby dogłębnie rozumiał wszystko, co dotyczy ludzi. Poza podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tego, jaki zakres obowiązków mają Twoi podwładni, warto żebyś dodatkowo rozumiał:

 • w jaki sposób każdy z członków Twojej załogi zwiększa wartość firmy oraz zadowolenie klientów?
 • jakie są potrzeby każdego z pracowników w zakresie szkolenia i rozwoju?
 • w jaki sposób każdy z pracowników może zmaksymalizować swój potencjał?
 • co motywuje każdego z pracowników i w jaki sposób reagują oni na różne techniki motywacyjne?

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy powierzchownym, technicznym podejściem do pracowników a bardziej ludzkim nastawieniem, które jest oznaką empatii? Jakie korzyści dla siebie, dla organizacji i dla swoim ludzi widzisz w byciu empatycznym menedżerem?

Empatia pozwala nawiązać więź emocjonalną. Empatyczni słuchacze czują ból, radość, żal i frustrację osoby, której słuchają. Aby lepiej zrozumieć, czy jest empatia i jakie jest jej znaczenie dla budowania relacji z drugim człowiekiem, przypomnij sobie sytuację ze swojego życia, kiedy miałeś unikalny kontakt z drugą osobą, w trakcie którego czułeś:

 • że Twoje słowa zostały uważnie wysłuchane i zrozumiane,
 • że jesteś zaangażowany w konwersację, a nie tylko wysłuchany,
 • że jesteś zadowolony z takiego kontaktu, bo dzięki niemu zyskałeś poczucie więzi z drugim człowiekiem,
 • że chciałbyś mieć jeszcze kiedyś okazję do takiego kontaktu z tą osobą.

Empatyczne słuchanie, ze względu na swoją siłę łączenia ludzi ze sobą, daje nam poczucie, że nasze problemy naprawdę kogoś obchodzą, że nasz rozwój ma dla kogoś znaczenie i że jesteśmy unikalni i unikanie traktowani.

Jak każdej umiejętności, empatii można się nauczyć i można ją rozwijać. Istnieją dwa ważne jej obszary rozwoju: empatyczne słuchanie i okazywanie empatii. Druga umiejętność wymaga opanowania pierwszej.

Empatyczne słuchanie

Co więc takiego robią a czego nie robią empatyczni słuchacze? Na początek trochę o tym, od czego się powstrzymują:

 • od powtarzania sobie w myślach w trakcie słuchania tego, co chcą powiedzieć, kiedy przyjdzie ich kolej,
 • od wtrącania się ze swoimi dobrymi radami,
 • od wychwytywania pojedynczych fragmentów i ignorowania reszty,
 • od podejmowania decyzji przez wysłuchaniem całej wypowiedzi,
 • od porównywania wszystkiego, co słyszą z własnymi doświadczeniami - uznają dzięki szanują unikalność myśli i uczuć drugiego człowieka,

Oto co robią empatyczni słuchacze:

 • świadomie reagują na niedopowiedzenia,
 • pozbywają się swoich uprzedzeń,
 • starają się wczuć w emocje rozmówcy, nie dając się im jednak ponieść,
 • pozwalają ludziom wyczerpująco wyjaśnić sytuację,
 • koncentrują się na rozmowie, nie rozpraszają się.

A jak Ty możesz się przygotować do empatycznego słuchania?

 • wyeliminuj czynniki rozpraszające - wyłącz telefon, zamknij drzwi od swojego biura i odłóż na później rzeczy, nad którymi pracujesz;
 • oczekuj momentów ciszy i nie czuj się w takich chwilach skrępowany - chwile milczenia świadczą o Twojej cierpliwości, zrozumieniu i chęci wysłuchania dalszego ciągu historii,
 • utrzymuj kontakt wzrokowy - okazujesz w tej sposób rozmówcy swoje zainteresowanie i łączność z nim;
 • oczyść swój umysł i skup się na słuchaniu słów rozmówcy - inne pochłaniające Cię aktualnie sprawy muszą zostać odłożone na bok;
 • unikaj wydawania pochopnych osądów - może Ci to utrudnić zrozumienie unikalnego położenia drugiej osoby.

Jak wynika z definicji, empatia bierze się z chęci odczuwania tego samego, co czuje druga osoba i wiąże się z potrzebą dogłębnego zrozumienia położenia i punktu widzenia drugiej osoby. Pamiętaj o tym, żeby w pierwszej kolejności skupić się na zrozumieniu rozmówcy, a dopiero potem na byciu zrozumianym. Prawdopodobniej jest to jeden z najważniejszych warunków rozwoju umiejętności empatii w życiu zawodowym i prywatnym.

Podobne artykuły:

Malanowicz Kamila Coach4U