Czy jesteś skutecznym przywódcą? Poznaj swój wpływ na zespół i organizację.

Czy jesteś skutecznym przywódcą? Poznaj swój wpływ na zespół i organizację. Syda Productions - Fotolia

Programy rozwoju przywództwa zwykle koncentrują się na doskonaleniu kompetencji i innych cech przywódców.

 Niniejszy artykuł i zaprezentowana w nim metoda firmy Human Synergistics International wykorzystywana w programach rozwojowych LeadArt, koncentruje się na wzmocnieniu skuteczności lidera mierzonej wpływem, jaki wywiera on na osoby w zespole oraz osiągane przez nie parametry biznesowe.

„Już ja ich wszystkich poustawiam …”   ten komentarz trafnie oddaje styl myślenia i działania M, dyrektora dużej firmy międzynarodowej, która mierne umiejętności liderskie nadrabia zaciekle gorliwym „ściganiem” swoich pracowników.  Agresywne wymuszanie posłuszeństwa, stawianie przesadnie wygórowanych wymagań, uniżona „uprzejmość” w stosunku do wyższych rangą przy jednoczesnym traktowanie „z góry” podwładnych - to cechy charakterystyczne jej codziennego stylu pracy. Takie podejście na krótki dystans „podkręciło” motywację zespołu.  W dłuższej perspektywie jednak doprowadziło to do ogólnego zmęczenia i zniechęcenia. W próbującym dostosować się do swego lidera zespole pojawiły się zachowania destrukcyjne:

  • Uległość i „ślepe” wykonywanie poleceń
  • Agresywna rywalizacja
  • Niskie zaangażowanie
  • Gry interpersonalne i manipulacje
  • Opór przed wykonywaniem poleceń

W konsekwencji skuteczność działu spadła, pojawiła się „ciężka” atmosfera pracy, autorytet lidera podupadł, a zespół opuścili najlepsi pracownicy. Wkrótce okazało się, że w ślad za nimi lider również musiał pożegnać się ze swoim pracodawcą.    

Sytuacja mogła potoczyć się w zupełnie innym kierunku, gdyby lider odpowiednio wcześnie zauważył, jaki ma wpływ na zespół, miałby szansę podjęcia działań zaradczych. Zabrakło odpowiedniego mechanizmu do zdobywania i wykorzystywania informacji zwrotnej.

Ustalenie zależności pomiędzy zachowaniami przywódczymi, a ich wpływem na innych i uzyskane wyniki jest głównym celem metody Leadership/Impact® (L/I®) firmy Human Synergistics International.  Metoda ta pozwala ustalić wpływ lidera na efektywność zespołu i organizację oraz pomaga rozwinąć styl działania, który zapewnia realizację zadań. Zastosowana indywidualnie umożliwia ustalenie potrzeb rozwojowych i zaplanowanie działań zwiększających skuteczność. Wykorzystana w zespole zarządzającym może pomóc ustalić optymalny styl przywództwa dla organizacji i może stać się kluczowym narzędziem kształtowania jej kultury. 

Podobne artykuły:

L/I® wykorzystuje mechanizm oceny 360 do ustalania wpływu lidera na otoczenie. Wskazuje nie tylko na kierunek tego wpływu, ale i jego konsekwencje. Uczestnicy badania opisują ze swojej perspektywy  zachowania lidera oraz ich wpływ na styl pracy. L/I® ocenia dwa rodzaje strategii zachowań przywódczych: normatywne wskazujące na kierunek działania i ograniczające minimalizujące wpływ.

Strategie zachowań przywódczych mierzone przez L/I®: kreowanie wizji, mentoring, odnoszenie się do przykładów, udzielanie informacji zwrotnych, wywieranie wpływu, modelowanie zachowań, stymulowanie myślenia, monitorowanie, wzmacnianie, tworzenie sprzyjającego środowiska pracy.

Dzięki L/I® lider może ustalić, w jakim stopniu jego zachowanie skłania innych do działań konstruktywnych oraz działań ograniczających skuteczność. Na podstawie uzyskanych informacji może porównać optymalny styl działania z aktualnie przez siebie stosowanym wykorzystując do tego celu kołowy model stylów myślenia i działania firmy Human Synergistics International®.

Na podstawie oceny L/I przygotowywany jest raport, który następnie lider omawia z akredytowanym przez HSI konsultantem na sesji informacji zwrotnej.

Stosowane w Polsce metody rozwoju przywództwa najczęściej koncentrują się na badaniu predyspozycji oraz kompetencji przywódczych.  L/I wychodzi daleko poza ustalanie zachowań. Pomaga określić ich wpływ na innych oraz na uzyskane wyniki. Ilustruje sprzężenie zwrotne pomiędzy działaniem lidera a uzyskanym efektem. Jest to jeden z powodów dla których L/I doskonale sprawdza się zarówno w grupowych programach rozwoju przywództwa, jak też jako narzędzie wspierające  indywidualny rozwój liderów. 

Aby odnieść sukces liderzy muszą wiedzieć, czy to co robią jest skuteczne i w jakim stopniu wspierają rozwój swoich organizacji. Kluczowym pytaniem każdego z nich jest to, czy ma pozytywny, czy też negatywny wpływ na osiągnięcia podwładnych. Dzięki L/I  mogą się o tym dowiedzieć. L/I jest wartościowym narzędziem rozwojowym, które docenią zwłaszcza liderzy, dla których miarą skuteczności ich przywództwa jest uzyskany wpływ na wyniki zespołu. Zachęcam do „wypróbowania” L/I i przekonania się o tym osobiście.

LeadArt Dariusz Kołota