Czy można przewidzieć sukces menadżera?

Czy można przewidzieć sukces menadżera? Sergey Nivens - Fotolia

Ludzie, którzy maja odpowiednie poczucie własnej wartości są pewni tego co robią, działają, wybierają, podejmują decyzje. Ich skłonność do ryzyka jest znacznie większa. Można zatem powiedzieć, że są bardziej przedsiębiorczy od osób z niską samooceną.

Niskie poczucie własnej wartości sprzyja zachowaniom depresyjnym. A te z kolei wiążą się z takimi cechami jak: brak pewności siebie, dokonywanie decyzji niekorzystnych porównania z innymi, wysoka samokrytyka, poczucie bycia małowartościowym, nierealistyczne cele, słaba decyzyjność.

Czym jest poczucie własnej wartości?

Profesor Piotr Oleś (2009) wyjaśnia że poczucie własnej wartości to odpowiedź na pytanie „Jak się czuję z tym kim jestem?”. Zatem pytam Ciebie: Jak się czujesz z tym kim jesteś? Jaka postawę masz wobec siebie samego?

 • Jak każda postawa, tak i poczucie własnej wartości zawiera w sobie trzy komponenty:
  – intelektualny, czyli przekonania na swój własny temat,
  – emocjonalny, czyli emocje i uczucia wobec samego siebie,
  – behawioralny, czyli jak zachowujesz się wobec siebie.

Kto należy do grupy osób z niskim poczuciem własnej wartości?

Poniżej przedstawiony został szereg stwierdzeń – zachowań, które dotyczą osób charakteryzujących się niską samooceną:

 • nadmierna koncentracja na własnych błędach, słabościach, porażkach i wadach;
 • dokonywanie porównań z innymi, często niekorzystnych;
 • nie docenianie własnych zalet;
 • wrażliwość na krytykę ze strony innych;
 • niepewność, potrzeba by ktoś ciągle potwierdzał słuszność decyzji;
 • przypisywanie sobie winy za porażki, a sukcesy losowi;
 • unikanie ambitnych celów lub stawianie sobie do wykonania nierealistycznych zadań;
 • nieśmiałość i unikanie wystąpień publicznych;
 • w przypadku pojawienia się trudności wycofywanie się z działań;
 • podejrzliwość oraz nieufność wobec innych;
 • zaniedbywanie własnych potrzeb;
 • mała asertywność.

Jak pracować nad zwiększeniem skuteczności?

Dzięki pomiarowi i ocenie ogólnej odporności psychicznej oraz jej poszczególnych elementów, o wiele szybciej będzie można przewidzieć osiągnięcia pracownika. Test pokazuje również jak bardzo pracownik jest narażony na wypalenie zawodowe. Test mozna zastosować zarówno w procesie rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej.

Podobne artykuły:

Narzędziem służącym temu badaniu jest MTQ48, czyli Kwestionariusz Odporności Psychiznej. Został onstworzony na konkretne potrzeby środowiska biznesowego.Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na 4 kluczowe pytania zajmujące większość wyższej rangi menedżerów:

 • Dlaczego niektórzy ludzie są w stanie radzić sobie z czynnikami stresu, presją, wyzwaniami lepiej od innych?
 • Czy można zmierzyć silne i słabe strony poszczególnych osób w zakresie ww. umiejętności
 • Czy można poprawić „odporność psychiczną” ludzi w celu zwiększenia ich wydajności?
 • Czy można oszacować efektywność środków interwencyjnych, z których wszystkie uważane są za efektywne?

Jak wykorzystać narzędzie MTQ48 w organizacji?

 • Analiza predyspozycji pracowników związanych z odpornością psychiczną;
 • Planowanie i wsparcie ścieżek rozwoju pracowników;
 • Diagnoza indywidualnej odporności pracownika na stres;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród personelu;
 • Wsparcie programów work-life balance w organizacji;
 • Narzędzie ewaluacji w dłuższych programach rozwojowych;
 • Wsparcie procesów rekrutacji i analizy potencjału pracowników.

Wypełnienie testu zajmuje 10 minut i jest on dostępny online. Z każdego badania powstaje raport indywidualny oraz grupowy – w przypadku przebadania osób pracujących w jednym zespole. Raporty zespołowe można ze sobą porównywać, dzięki funkcjonującej od lat platformie do obsługi testów.

Jak wygląda przykładowy proces pracy nad odpornością psychiczną?

 • Zdefiniowanie wytrzymałości psychicznej pojedynczych pracowników i całego zespołu (raport zespołowy)
 • Odniesienie się do kluczowych wyników
 • Ocena wytrzymałości psychicznej
 • Opracowanie działań I zadań do pracy nad wytrzymałością psychiczną
 • Ponowna ocean wytrzymałości psychicznej
 • Podsumowanie działań

Sesje Mental Toughness prowadzi w CoachingSpace Karolina Nikorowska – psycholog, coach kariery, doradca zawodowy, posiada certyfikat i licencję na stosowanie MTQ48, prowadzi dystrybucję testów MTQ48. Zapraszam na http://www.coachingspace.pl/coaching-kariery/mtq48-sesje-mental-toughness/.

CoachingSpace Karolina Nikorowska