Czy warto inwestować w „zielone” certyfikaty?

Czy warto inwestować w „zielone” certyfikaty? manufaktura.com

Za kilka lat ekologiczne rozwiązania będą stosowane we wszystkich budynkach komercyjnych. Co więcej, budynki nie certyfikowane będą traktowane jak obiekty drugiej klasy.

Wiele firm z branży nieruchomości komercyjnych już od kilku lat zdobywa odpowiednią wiedzę oraz inwestuje w najnowsze technologie, które umożliwiają uzyskanie lepszych rezultatów w certyfikacji np. obiektów handlowych w ramach brytyjskiego systemu Breeam In-Use oraz Breeam New Build.

Te najpopularniejsze certyfikaty ekologiczne w Europie weryfikują wszelkie aspekty funkcjonowania budynków i zarządzania nimi w kontekście zrównoważonego budownictwa. Wymagają przy tym spełnienia kryteriów dotyczących: zużycia energii, wody, stosowania materiałów budowlanych, segregacji odpadów, wywozu zanieczyszczeń, aspektów związanych z dojazdem do obiektu, wykorzystania terenu oraz sposobu zarządzania.

Pierwszymi funkcjonującymi budynkami, a zarazem pierwszymi funkcjonującymi obiektami handlowymi w Polsce, które w 2011 r. spełniły rygorystyczne kryteria certyfikacji Breeam In-Use były: łódzka Manufaktury oraz Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach.

Dlaczego certyfikować obiekty handlowe?

Certyfikaty Breeam wpływają bezpośrednio na wartość budynku i jego wycenę w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej. Są cenione przez potencjalnych inwestorów, w tym np. fundusze inwestycyjne oraz właścicieli, którzy coraz częściej uwzględniają je w corocznych wycenach nieruchomości.

Podobne artykuły:

Są istotne również dla zarządców oraz sieci handlowych, gdyż oznaczają że w budynku zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne obniżające koszty eksploatacyjne, w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody czy też wywóz nieczystości. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe powiększają pulę przeznaczaną na remonty, inwestycje, a także akcje marketingowe oraz sprzedażowe przyciągające klientów i zwiększające obroty obiektu oraz znajdujących się w nim sklepów.

Nie bez znaczenia jest też kreowany dzięki certyfikatom wizerunek właścicieli oraz zarządców jako firm prowadzących biznes w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz ludzi.

Czy to się opłaca?

W Polsce wciąż nie docenia się pozytywnych czynników płynących z pozyskania ekologicznych certyfikatów. Niektórzy sądzą też, że inwestycje konieczne, aby taki certyfikat uzyskać są na tyle kosztowne, że wręcz nieopłacalne.

Tymczasem zgodnie z wyliczeniami Apsys dla projektów deweloperskich przygotowywanych do certyfikacji na poziomie „Very good” w systemie Breeam New Build, koszty realizacji certyfikowanego centrum handlowego mogą być wyższe od budowy obiektu tradycyjnego tylko o około 3 proc. łącznych kosztów realizacji robót budowlanych. Szacunkowy okres zwrotu nakładów poniesionych na niektóre inwestycje ekologiczne może nawet wynieść zaledwie pięć lat, w zależności od zastosowanych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że dla wielu nakładów nie można oszacować okresu zwrotu z inwestycji. Chodzi tu o czynniki niematerialne, związane np. z komfortem człowieka, do których należą chociażby: założenie terenów zielonych, ustawienie stojaków na rowery czy zaprojektowanie przeszkleń umożliwiających oświetlenie wnętrz światłem naturalnym.

Rola dewelopera i wykonawców

Aby koszty związane z procesem certyfikacji nie przekroczyły założeń i progu opłacalności konieczna jest współpraca z doświadczonymi deweloperami i wykonawcami. Po uzyskaniu pre-certyfikatu dla inwestycji przyznawanemu na podstawie dokumentacji technicznej, w kolejnej fazie procesu budowlanego większość obowiązków spoczywa bowiem na wykonawcy robót, który musi dokładnie stosować procedury wynikające z warunków certyfikacji. Rolą dewelopera jest wówczas nadzorowanie przestrzegania ustalonych zasad zarówno w zakresie sposobu realizacji robót, do którego można zaliczyć: gospodarkę odpadami, hałas, stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, jak również zgodność z dokumentacją projektową. Tylko w ten sposób inwestycja spełni restrykcyjne wymagania certyfikacji.

Apsys Polska SA Jan Oko