Czym inspiruje się współczesny e-commerce?

Czym inspiruje się współczesny e-commerce? Photo credit: Tom Coates / Foter

Współczesny rynek zmienia się niezwykle dynamicznie. Nowe możliwości generują nowe potrzeby oraz wyczulają internautę na kolejne przejawy wyższego standardu postępowania z klientami.

Wejście w erę Web 2.0 narzuca swoistą kulturę interakcji, a zaniedbywanie nowych rozwiązań przyczynia się do pogłębiania się przepaści pomiędzy sferą nowoczesną, a – jakkolwiek by to nie brzmiało – archaiczną Sieci. Te drugie zaczynają ulegać zapomnieniu i tworzyć rzadko odwiedzane sieciowe getto.

I. Współczesny rynek internetowy

Już od 2001., a szczególnie aktywnie od 2005. roku obserwujemy gwałtowny wzrost popularności serwisów firm usługowych  oraz handlowych cechujących się kulturą wysoko zaktywizowanych interakcji przedsiębiorca- klient, klient – klient, klient – przedsiębiorca. Pozwala to na bieżącą i wnikliwą obserwację feedbacku kierowanego bezpośrednio od osób, do których przedsiębiorca ma z założenia trafić. Takie serwisy cechują się dużą dynamiką przekazu, częstymi aktualizacjami oraz indywidualnym podejściem do użytkownika, który często ma możliwość założenia swojego profilu i konta oraz nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami serwisu.

II. co oznacza „przestarzały” w internetowym świecie?

Powszechność stosowania nowoczesnych rozwiązań sukcesywnie i skutecznie spycha na dalszy plan te serwisy, które opierają się podążaniu za trendami. Jakkolwiek wartość merytoryczna oraz jakość oferowanych usług to z pewnością fundamentalne wyznaczniki profesjonalizmu, nawet z najlepszą ofertą nie dotrze do klienta ta firma, która nie zadba o ich odpowiednią oprawę oraz formę podawczą.

Współczesny Internauta, co można łatwo zauważyć, jest bardzo wygodnicki  i niezwykle szybko się nudzi. Nie można jednak mieć mu tego za złe. Nowoczesne rozwiązania takie jak kanał RSS, subskrypcja, czy moduł newsletterów sprawiły, że użytkownicy Sieci stali się dużo bardziej rozwydrzeni. Ale przecież mają do tego prawo, a uniemożliwianie im czerpania korzyści z istniejących i znanych im już z nowoczesnych serwisów możliwości technicznych byłoby ze strony właściciela serwisu niczym innym, jak samobójczym manewrem.

Wybór sposobu, w jaki będzie funkcjonował serwis oraz zastosowanych w nim modułów musi być dopasowany do profilu strony, prezentowanej tematyki, a przede wszystkim  kierowany świadomością specyficznych cech dominującego odbiorcy oraz grupy docelowej.

III. Web 2.0 to ideologia

Wśród nowoczesnych serwisów takich jak Facebook, Last.fm, YouTube, czy całej blogosfery, możemy zauważyć wprowadzenie specyficznego formatu ich działania, w szczególności w oparciu o uspołecznienie, aktywną interakcję pomiędzy użytkownikami oraz o ich indywidualizację.

Chcąc opisać współczesny e-commerce musimy wziąć po uwagę fakt, że po pierwsze w realiach internetowych zmiany są dużo szybsze i zdecydowanie bardziej nieobliczalne niż w świecie realnym, a po drugie – nawet w całościowym kontekście dynamiki Sieci znajdujemy się obecnie w fazie głębokiej transformacji. W szczególności, jeśli chodzi o podejście do klienta  indywidualnego.

IV. Indywidualizacja

Istotą indywidualizacji jest dostosowanie oferty do preferencji klienta jednostkowego na podstawie wybranych przez niego opcji (kastomizacja) lub w sposób automatyczny, na podstawie danych osobowych wprowadzonych w procesie rejestracji lub zamówienia oraz historii zachowań zakupowych (personalizacja).

V. Personalizacja

W ostatnim czasie najwięcej uwagi przedsiębiorców pochłania właśnie personalizacja. To, w jaki sposób działa mechanizm personalizacji możemy zaobserwować na przykładzie działania serwisu Last.fm – portalu muzycznego, w którym użytkownik zakładając własny profil wybiera gatunki, wykonawców, których najczęściej słucha oraz wydarzenia kulturalne i koncerty, których ma zamiar uczestniczyć. Na podstawie jego zachowań, muzyki, której najczęściej słucha (umożliwia to między innymi moduł streamingu pozwalający na bieżące przesyłanie listy odtwarzanych na komputerze użytkownika utworów dzięki sprzężeniu programu do odtwarzania z przeglądarką internetową) serwis proponuje mu wykonawców, którzy przyporządkowani są do tych samych gatunków muzycznych jak ci, których słuchał do tej pory oraz koncerty i grupy tematyczne, które mogą go zainteresować.

System polecania „podobnych” oraz „użytkownicy, którzy tak, jak Ty zainteresowali się X, często wybierali również Y” zaczęły stopniowo przenikać do serwisów typowo handlowych.

W odpowiedzi na zainteresowanie, jakimi cieszyły się portale oferujące silnie interaktywne oraz wysoce indywidualizujące przekaz moduły, te odnaleźć można w internetowych sklepach coraz częściej.

VI. Amazon.com

Za pioniera e – commerce z całą pewnością można uznać portal Amazon.com, który dzięki szczególnej trosce o użytkownika indywidualnego, zyskał całe rzesze stałych klientów, a liczba ta nieustannie rośnie. Wystarczy przytoczyć dane statystyczne ( w 2008 roku - czyli w czasie kryzysu!!! - zysk Amazon.com wyniósł 645 mln $ co w porównaniu do 2007 roku oznacza wzrost zysku firmy o 169 mln $) , które świadczą o tym, że nawet podczas najdotkliwszej fazy kryzysu w grudniu 2008 roku Amazon.com doświadczył wzrostu przychodów i ta tendencja wzrostowa utrzymuje się do dziś. Jest to przede wszystkim dowód na to, jak ważne jest wprowadzenie modułów nastawionych na indywidualizację.

Obierając sobie Amazon.com za wzór doskonale prowadzonej działalności e – commerce, powinniśmy uczynić punktem wyjścia naszych rozważań zjawisko masowej kastomizacji.

VII. Masowa kastomizacja

Określenie „mass customization” składa się z terminów  „mass production” (produkcja masowa) oraz „customization” (produkcja dla klienta indywidualnego). Terminem tym określa się sposób produkcji lub wykonywania usługi biorąc pod uwagę potrzeby klienta indywidualnego, natomiast samo wytwarzanie dóbr oraz świadczenie usług przebiega w skali rynku masowego oraz po kosztach zbliżonych do produkcji masowej. Jakkolwiek określenie to ma podłoże znaczeniowo sprzeczne, doskonale odzwierciedla potrzeby dzisiejszego rynku - a w szczególności jego internetowego sektora.

Masowa kastomizacja w handlu internetowym możliwa jest przede wszystkim dzięki zastosowaniu mechanizmów wspierających uzyskiwanie informacji dotyczących klienta indywidualnego w sposób masowy, tj. odnoszący się do wielu klientów, dzięki zautomatyzowanemu generowaniu indywidualnych wersji handlowych i usługowych skierowanych do klienta jednostkowego.

Sklep internetowy:

  1. Indywidualizacja oferowanej kompozycji wartości do preferencji klienta lub użytkownikami mechanizmy zbierające dane o klientach przygotowany do wdrożenia mechanizmów rozpoznawania klienta i proponowania mu oferty.
  2. Wirtualizacja produktu.
  3. Usieciowienie.
  4. Wykorzystanie cyklu życia klienta.
  5. Wsparcie dla procesów odzyskiwania koszyka przy przerwanym zamówieniu.
  6. Wsparcie dla rozwiązań związanych z inteligentnym newsletterem.

Podobne artykuły:Aptus S.C. 1