Czym jest inflacja i jak się kształtuje w Polsce?

Czym jest inflacja i jak się kształtuje w Polsce? Rachwalska Irena - Fotolia

Inflacja jest procesem, który polega na wzroście przeciętnego poziomu cen w gospodarce.

Z inflacją w Polsce mieliśmy do czynienia przez cały okres po zmianach ustrojowych w 1989 roku. Na samym początku była ona bardzo wysoka i sięgała kilkudziesięciu, a w 1990 r. nawet 585,8%, by w kolejnych latach ustabilizować się na poziomie kilku procent w skali roku. Od połowy 2014 r. istnieje jednak trend odwrotny do inflacji czyli deflacja. Czym jest spowodowany spadek cen w polskiej gospodarce?

Przyczyny deflacji w polskiej gospodarce

Wśród głównych przyczyn deflacji w Polsce wyróżnia się spadek cen paliw wywołany spadkiem cen ropy naftowej na świecie. Szczególnie było to widoczne w miesiącach zimowych na początku 2015 r., kiedy to ceny paliw były najniższe. Inflacja liczona wówczas w skali rok do roku wynosiła około -1,5%. Wśród drugiej głównej przyczyny deflacji analitycy wskazują spadek cen żywności. Zasadniczy wpływ na to miało wprowadzenie przez Rosję embarga na żywność pochodzącą z Unii Europejskiej, które to embargo wywołało nadpodaż na rynku krajów UE, w tym Polski, powodując zniżkę cen wśród producentów i sprzedawców żywności.

Inflacja 2015 w Polsce – obecna sytuacja i trendy

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, deflacja w Polsce liczona w ujęciu rocznym, w maju 2015 r. wyniosła -0,9%. Ten miesiąc był jednocześnie trzecim miesiącem z rzędu, w którym wystąpiła inflacja. Wyniosła ona w stosunku do kwietnia 2015 r. +0,3%. Wynikała ona przede wszystkim z  wzrostu cen paliw, łączności, rekreacji i kultury. Nadal jednak ceny żywności utrzymywały się na niskim poziomie, co w połączeniu z niższymi niż rok wcześniej cenami paliw spowodowało, że w ujęciu rocznym mieliśmy do czynienia z deflacją. W kolejnych miesiącach analitycy przewidują dalszy wzrost cen i dojście do inflacji liczonej w skali roku w wysokości 0%, a na koniec roku +1 lub nawet +2%.

UFG.pl