• Czym są: pokolenie Y, generacja Y, pokolenie X, generacja X

  Pracownicy z pokolenia Y częściej niż ci z pokolenia X oraz pokolenia wyżu demograficznego porozumiewają się za pomocą komunikatorów internetowych, podczas gdy pracownicy z pozostałych grup wiekowych chętniej wybierają komunikację bezpośrednią. Pokolenia te mają także inne preferencje w stosunku do systemów premiowania i wynagradzania.

  Pokolenie Y www.fotolia.pl

  Podczas gdy młodsi pracownicy (pokolenie X i Y) preferują wynagradzanie w tradycyjny, finansowy sposób, na przykład w postaci premii, starsi pracownicy (pokolenie wyżu demograficznego) bardziej doceniają pozapłacowe sposoby wynagradzania, takie jak dodatkowe dni wolne od pracy, czy możliwości szkoleń.

  Pierwszym wyznacznikiem Pokolenia Y jest data ich urodzin mniej więcej w latach 1980-90: mówimy ogólnie o wspólnym doświadczeniu młodych ludzi, którzy urodzili się w ostatnich latach socjalizmu, w latach 90-tych zdobywali edukację, a w dorosłość wkraczali w okolicach 2000 r. Ich najważniejsze doświadczenia pokoleniowe to:  

  • Dorastanie w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
  • Kontakt z nową technologią, która rozwijała się na ich oczach - komputer, Internet, telefon komórkowy, komunikatory.
  • Rosnący standard życia i konsumpcji.
  • Większe możliwości wyboru edukacji (prywatne uczelnie) i drogi zawodowej (nowe specjalności).
  • Większa mobilność i otwartość - łatwiejsze podróżowanie i kontakt z innymi kulturami (także poprzez Internet i znajomość języków obcych).
  • Doskonała znajomość nowych technologii - szybkie zdobywanie potrzebnych informacji, tworzenie wirtualnych społeczności, ale często trudności w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych.
  • Szybkie tempo życia - zmiana jako stan normalny, możliwość szybkiej komunikacji i przemieszczania się, robienia kilku rzeczy jednocześnie, ale także niecierpliwość i chęć posiadania wszystkiego natychmiast.
  • Zmiana podejścia do własnego życia - większy indywidualizm, samodzielność, wysoka samoocena, dążenie do samorealizacji.  

  Y w pracy 

  Dzisiejszych Y-ków znacznie różni od X-ów podejście do pracy. Przede wszystkim statystyczny Y zna swoją wartość, ma świetnie opracowaną sztukę autoprezentacji i dość wysokie wymagania w kwestii wynagrodzenia i rozwoju (zdaniem wielu pracodawców - nierealistycznie wysokie). Zróbmy krótki bilans potencjału Y-ka jako pracownika:

  Mocne strony: 

  • Znajomość nowych technologii ICT
  • Zadaniowe podejście do pracy
  • Niezależność i ambicja
  • Duże znaczenie osobistego rozwoju i sukcesu finansowego
  • Poszukiwanie zmian, innowacyjność
  • Pewność siebie i jasne określanie swoich oczekiwań
  • Duże zaangażowanie w pracę, która naprawdę interesuje i daje satysfakcję
  • Duże znaczenie reputacji firmy oraz dobrej atmosfery pracy
  • Dbanie o równowagę praca - życie. 

  Słabe strony: 

  • Niechęć do podporządkowania się regułom
  • Postawa roszczeniowa wobec pracodawcy - "A co ja z tego będę miał?
  • Potrzeba stałej informacji zwrotnej i stymulacji (nie znoszą rutyny)
  • Trudności w kontaktach bezpośrednich (preferują komunikację elektroniczną)
  • Skłonność do ryzyka
  • Problemy z przyjmowaniem krytyki
  • Mniejsza skłonność do lojalności
  • Własny komfort i wygoda zamiast poświęcania się dla pracodawcy 

   


red