Darowizna a podatek dochodowy

Darowizna a podatek dochodowy sxc.hu

Przedsiębiorca, który odda na użytek prywatny auto, będące niegdyś samochodem firmowym, nie zapłaci podatku. Osoba, która to auto otrzyma może natomiast być zobowiązana do uregulowania podatku od spadków i darowizn.

Darowizna dokonana przez przedsiębiorcę, na przykład w postaci niepotrzebnego już samochodu firmowego, nie wpływa na roczne rozliczenie podatnika. Osoba obdarowana natomiast (z tytułu otrzymania darowizny, czyli w/w samochodu) zapłaci podatek od spadków i darowizn.

Tak mówią przepisy obowiązującej obecnie ustawy o PIT.

Jeżeli po nabyciu auta związane z nim wydatki nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, przy przekazaniu tego samochodu w drodze darowizny nie powstanie obowiązek podatkowy. Fiskus to potwierdza (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, z 24 grudnia 2013 roku, sygn. IPTPB1/415-608/13-4/AG).

Opłacając podatek od spadków i darowizn natomiast, warto zorientować się czy nie mamy szans na skorzystanie z pewnych ulg, chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy darczyńca i osoba obdarowana są spokrewnione. Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty:

  • 9637 PLN dla osób należących do pierwszej grupy podatkowej.
  • 7276 PLN dla osób należących do drugiej grupy podatkowej.
  • 4902 PLN dla osób należących do trzeciej grupy podatkowej.

Obliczając podatek od spadków i darowizn i kwotę wolną od tego podatku, należy także wiedzieć, iż sumuje się wartość rynkową otrzymanej darowizny (w tym przypadku w/w auta) z wartością rynkową innych rzeczy i praw majątkowych nabytych przez obdarowanego od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających ostatnią darowiznę. W ciągu 30 dni od momentu nabycia darowizny należy poinformować urząd skarbowy o tym fakcie, składając stosowne zeznanie podatkowe. Fiskus ustala wysokość należnego podatku, wysyła informację zwrotna i od tego momentu podatnik ma 14 dni na rozliczenie się z fiskusem.

Katarzyna Miazek, Tax Care; Adam Bujalski,  księgowy Tax Care

Tax Care S.A. Katarzyna Miazek