Deloitte: informatycy mają trudności komunikacyjne

Deloitte: informatycy mają trudności komunikacyjne www.fotolia.pl

Główną trudnością, z którą borykają się na co dzień dyrektorzy działów informatycznych w Polsce nie jest bynajmniej niska wiedza informatyczna ich pracowników. 53% CIO wskazuje na brak kompetencji swoich podwładnych w zakresie efektywnej komunikacji.

W roku 2013 firma konsultingowa Deloitte przeprowadziła badanie skierowane do osób zarządzających działami informatycznymi (CIO). W badaniu wzięło udział 700 dyrektorów IT pracujących w różnych branżach w 36 krajach, na różnych kontynentach. W raporcie uwzględniony jest podział na perspektywę światową i Polskę.

Trudności komunikacyjne i brak umiejętności myślenia biznesowego

Jak wynika z raportu Deloitte z 2013 roku główną trudnością, z którą borykają się na co dzień dyrektorzy działów informatycznych w Polsce nie jest bynajmniej niska wiedza informatyczna ich pracowników. 53 proc. CIO wskazuje na brak kompetencji swoich podwładnych w zakresie efektywnej komunikacji – ten problem był wymieniany przez polskich dyrektorów IT na pierwszym miejscu. W skali światowej ten problem pojawia się dopiero na trzecim miejscu. 49 proc. CIO w Polsce zwraca również uwagę na braki umiejętności myślenia biznesowego swoich pracowników. Niektórzy liderzy działów IT, barier komunikacyjnych w relacji między IT, a innymi działami doszukują się na zewnątrz swojego działu – 47 proc. uważa, iż główną barierą w komunikacji między działem IT, a działem biznesowym jest często małe zaangażowanie we współpracę pracowników działu biznesowego i rozumienie roli IT przez biznes.

Trudności w rekrutacji pracowników IT

72 proc. liderów IT w Polsce ma problem z rekrutacją odpowiednich pracowników. Co robią aby przyciągnąć talenty do siebie? Dają im możliwość udziału w nowoczesnych projektach (tę informację podaje 65 proc. ankietowanych). Za granicą właściwie odchodzi się już od tzw. „fajerwerków” w celu zatrzymania pracowników. Skuteczniejszy jest rozwój osobisty pracowników, reorganizowanie ról i tworzenie odpowiedniej atmosfery społecznej w taki sposób, aby pracownik miał możliwość identyfikacji z zespołem. Jeden z ankietowanych, członek zarządu ds. informatyki z Wielkiej Brytanii uważa, że: „Kluczem do przyciągania i utrzymania odpowiednich talentów jest umożliwianie rozwoju osobistego i uczestnictwa w projektach wykraczających poza funkcje IT”.

Podobne artykuły:

Ponadto autorzy raportu zwracają uwagę na to, że w Polsce zdecydowanie rzadziej niż w krajach zachodnich Liderzy IT wprowadzają wewnątrz swoich zespołów stanowiska, które odpowiadają za budowanie partnerskiego stylu komunikacji. Twórcy raportu piszą również o tym, iż według badań dobre relacje w zespole idą w parze z umiejętnością IT do wprowadzania innowacji w biznesie i wpływają na lepsze postrzeganie IT przez inne działy!

Rekomendacje dla zarządzających działem IT

Jakie zmiany mogą wprowadzić dyrektorzy IT? Zdaniem autorów raportu Deloitte skuteczne jest rozwijanie umiejętności miękkich pracowników. Rekomendowane są zatem szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Ponadto istotne jest uczenie informatyków myślenia w sposób biznesowy – tzn. w jaki sposób innowacje informatyczne przełożyć na faktyczne korzyści komercyjne. Autorzy raportu piszą również o tym, iż nie należy bać się zatrudniania humanistów do swoich zespołów. Jak sądzą, wpływają oni na lepszą komunikację w zespole, kreatywne rozwiązywanie problemów czy wyznaczanie nowych perspektyw.

Opracowanie na podstawie raportu: http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/cio-2013.html