Deloitte liderem w świadczeniu usług z zakresu cyberbezpieczeństwa

Deloitte liderem w świadczeniu usług z zakresu cyberbezpieczeństwa Sergey Nivens - Fotolia

Firma doradcza Deloitte jest globalnym liderem spośród firm świadczących usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa. Taki tytuł przyznała jej wiodąca firma analityczna Kennedy Consulting Research and Advisory.

Zdaniem ekspertów Deloitte ten sukces był możliwy m.in. dzięki kompleksowemu podejściu do kwestii związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz najwyższym kwalifikacjom zespołów projektowych.

Opublikowany ostatnio raport firmy Kennedy „Cyber Security Consulting 2013” został opracowany w odpowiedzi na rosnący popyt i zainteresowanie klientów usługami doradczymi związanymi z coraz bardziej złożonymi problemami cyberbezpieczeństwa.

Według raportu, o przewadze Deloitte nad konkurencją zdecydowała:

  • Znajomość specyfiki różnych branż połączona z zastosowaniem jednego, wspólnego podejścia.
  • Poczynione inwestycje Deloitte na rzecz budowania kompetencji i metodologii w obszarze usług cyberbezpieczeństwa.
  • Umiejętność komunikowania członkom zarządu o cyberzagrożeniach.

Podobne artykuły:

Cyberbezpieczeństwo to jedna z najważniejszych dziedzin

- W ostatnich kilku latach cyberbezpieczeństwo stało się jedną z najważniejszych dziedzin, mających wpływ na zarządzanie ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie. Nie oznacza to jednak, że należy unikać nowych rozwiązań technologicznych – trzeba za to świadomie ważyć korzyści i ryzyka. Udało nam się w Deloitte dogłębnie poznać wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Mamy również tę przewagę, że czerpiemy z globalnego doświadczenia firm członkowskich sieci Deloitte  – mówi Jakub Bojanowski, Partner w Dziale Zarządzania Ryzkiem Deloitte.

Deloitte w rankingu Kennedy został uznany za najbardziej kompetentną firmą na rynku usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Podkreślono, że firma regularnie testuje i wprowadza innowacyjne narzędzia i metody, które chronią jej klientów przed atakami w świeci. Doceniono także to, że Deloitte współpracuje w tym zakresie, nie tylko z biznesem, ale także z uczelniami wyższymi i sektorem publicznym. Firma w Polsce prowadzi działania edukacyjne i praktyczne, jak np. projekt Cyber-EXE Polska 2013, organizowany wspólnie z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń, przy wsparciu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Inwestycje w kapitał ludzki i technologie

- Cyberbezpieczeństwo ma coraz większe znaczenie dla codziennego funkcjonowania firm. Dlatego dokonaliśmy ogromnych inwestycji w kapitał ludzki oraz odpowiednie technologie dla zbudowania najwyższych kompetencji doradczych w tym zakresie. Staramy się uświadamiać naszym klientom, że ochrona ich systemów teleinformatycznych przed zewnętrznymi naruszeniami powinna znaleźć się na szczycie listy ich priorytetów. Naszym celem jest przekonanie ich do podjęcia skutecznej proaktywnej walki z cyberprzestępczością  – wyjaśnia Cezary Piekarski, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.  

Wyróżnienie przyznane przez firmę analityczną Kennedy Consulting Research and Advisory jest jedną z wielu nagród, jakie firma Deloitte otrzymała za świadczone usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji. W styczniu 2013 r. Deloitte został, po raz kolejny, uznany za lidera w zakresie doradztwa dotyczącego bezpieczeństwa informacji według raportu „The Forrester Wave™: Information Security Consulting Services, Q1 2013” przygotowanego przez firmę Forrester Research. Firma uzyskała najwyższe noty za merytoryczną jakość oferty, najlepsze oceny klientów oraz za generowanie dodatkowej wartości w ramach realizowanych projektów.

Podobne artykuły:

Deloitte Polska