Diety podczas podróży służbowej są limitowane

Diety podczas podróży służbowej są limitowane apops - Fotolia

Właściciel firmy, który podróżuje służbowo, ma prawo odliczenia wydatków z tej podróży, zaliczając je do kosztów firmowych. Trzeba jednak pamiętać o limitach.

Co może być kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa?

Wszystkie uzasadnione gospodarczo wydatki związane z daną działalnością… Wydatki racjonalne – warto dodać, które mają pomóc w zwiększeniu lub utrzymaniu przychodów firmy.

Jeśli ktoś uzna to za mało konkretną definicję, poleca się zapoznanie z tzw. negatywnym katalogiem kosztów, czyli listą wszystkich tych wydatków, których nie wolno zaliczyć do kosztów firmowych. W dokumencie tym jest także mowa między innymi o wartościach diet.

Właściciel firmy traktowany jest w tym zakresie tak samo jak pracownik.  Oznacz to, że wartość diet przedsiębiorcy można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu podróży służbowej tylko do wysokości diet przysługującej pracownikom. Zgodnie z rozporządzeniem resortu Pracy i Polityki Społecznej, stawka diety na dobę, w przypadku służbowej podróży krajowej, wynosi 30 PLN, jeśli natomiast wyjazd w celach biznesowych trwa krócej, tj. 8 – 12 h, jest to kwota 15 PLN. Wszystko to, co wydamy na żywność ponad te sumy, nie może stanowić kosztu firmowego, czyli kosztu uzyskania przychodu.

Prawo do rozliczania diet pojawia się oczywiście wyłącznie w sytuacji, gdy dana podróż rzeczywiście nosiła znamiona podróży służbowej i wyjazd rzeczywiście miał charakter i cel biznesowy. Jak to zdefiniować? Odwołajmy się do jednej z interpretacji indywidualnych (PTPB1/415-490/13-2/AG z dn. 16 października 2013 r.), w której podkreśla się, że zasadniczą przesłanką decydującą o kwalifikacji danego wyjazdu, jako podróży służbowej, jest jej bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Za podróż służbową uznaje się bezpośrednie wykonywanie przez przedsiębiorcę (bądź jego pracownika) zadań związanych z daną działalnością gospodarczą poza siedzibą firmy (w kraju lub poza nim).

Katarzyna Miazek, Tax Care

Dominik Mędrzycki,  księgowy Tax Care

Tax Care S.A. Katarzyna Miazek