Do czego ma być przydatna samoocena?

Do czego ma być przydatna samoocena? Photo credit: Thomas Hawk / Foter

Samoocena jest treścią standardu Nr 20. Tutaj chciałbym przypomnieć, że standardy nie mają charakteru obowiązkowej, wymaganej prawem formuły, ale są jedynie wskazówką opartą na dobrych, sprawdzonych doświadczeniach światowych.

Niemniej warto z nich skorzystać, a samoocena jest jednym z najciekawszych rozwiązań, jakie poprzez standardy wprowadziła Kontrola Zarządcza.

Przypomnijmy treść standardu Nr 20: Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.

Wbrew pozorom samoocena to bardzo szerokie zagadnienie, zarówno pod kątem możliwości doboru grupy badawczej jak i doboru zagadnień, które możemy objąć samooceną.

Dzisiaj skupię się jednak na najbardziej podstawowym modelu, który zakłada przeprowadzenie samooceny w odniesieniu do całego systemu Kontroli Zarządczej przez wszystkich pracowników.

Wskazane jest, aby samoocena było formą kompleksowej oceny systemu, warto więc zadbać o to, by pytaniami objąć wszystkie zagadnienia (jeśli podstawą naszego systemu Kontroli Zarządczej są standardy – to objąć wszystkie standardy). Pytania powinny być tak ułożone, by w możliwie najprostszy sposób pozwalały na dokonanie oceny przez pytanego i pozwalały faktycznie ustalić stan w obszarze, którego pytanie dotyczy. Oczywiście, muszą być też zrozumiałe dla udzielającego odpowiedzi.

Ramy odrębnego procesu

Co ciekawe, ten standard wyjątkowo zaleca, aby samoocena była ujęta w ramy odrębnego od bieżącej działalności procesu. To dowód, jak dużą wagę do samooceny przywiązują autorzy standardów. W praktyce bowiem oznacza to, że nie możemy temu standardowi przypisać (niejako „zaadoptować” na potrzeby Kontroli Zarządczej) wcześniej praktykowanych rozwiązań o podobnym charakterze, jak to się dzieje w przypadku wielu innych standardów.

Wskazane jest stosowanie oceny w skali punktowej. Im bardziej szeroka będzie możliwość takiego punktowania, tym dokładniej ocenimy stan rzeczywisty.

No i bardzo ważne jest, abyśmy potrafili ustalić dalszy tok postępowania z wynikami samooceny, a do tego potrzebne będzie ustalenie jakiejś procedury postępowania (uwaga! standard nie wymaga, aby była ona udokumentowana, napisana). Pamiętać trzeba bowiem, że samoocena nie jest celem, ale jedynie narzędziem do oceny naszego systemu Kontroli Zarządczej, i to nie ostatecznym, bo ostatecznym jest ustalenie możliwości, potrzeby, konieczności doskonalenia już istniejącego systemu.
Zbigniew Rak Sanduro Group-Dzierżoniów

Dalej

x

0 komentarzy

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki