Dobry handlowiec to pożądany pracownik na rynku!

Dobry handlowiec to pożądany pracownik na rynku! www.sxc.hu

Rynek pokazuje, że siłą gospodarki jest dystrybucja i sprzedaż. Każdy producent potrzebuje zbytu swoich dóbr co wiąże się ze stworzeniem własnego działu dystrybucji lub wynajęciem zewnętrznej firmy. Niezbędni są handlowcy.

Jaka jest prawda o handlowcach

? Prawda jest taka, że każdy z nas nim jest , codziennie mamy do czynienia z negocjacjami, sprzedażą stojąc po jednej bądź po drugiej stronie barykady. Nasuwa sie pytanie po której stronie lepiej stać? To nie ma znaczenia, ponieważ zawsze wygrywa lepszy negocjator, jak mówią słowa pewnej piosenki "wiecej mówisz, więcej masz", jeżeli przełożyć by to na język handlowy "więcej pytasz, więcej masz".

Jak odnaleźć się na rynku?

Predyspozycje są bardzo ważnym elementem w pracy handlowca, ale nie zawsze są one zauważalne przez nas samych dopóki nie mamy do czynienia z fachowcami, którzy są w stanie pokazać nam na co tak naprawdę nas stać. Często bywa tak, że lęk ogranicza nasze zdolności. Nawet pracując wiele lat na stanowisku handlowca mamy wrażenie, że robimy coś nie tak i zastanawiamy się dlaczego nasze wyniki nie są tak dobre jak współpracowników. Często bywa to wynikiem naszego zaniedbania, braku chęci do nauki, pewności siebie i braku słuchania innych oraz wyciągania wniosków z tzw. konstruktywnej krytyki. Codziennie powinniśmy poszerzać swoje horyzonty, poprzez udział w szkoleniach, warsztatach.

Warsztaty pomogą poznać słabe i mocne strony swojej osobowości. Należy zwrócić uwagę na to jaką formę mają warsztaty - najwięcej możliwości dają te, które mają strukturę 20/80 (20%- merytoryka ;80%- praktyka). Najbardziej pożądanymi cechami w pracy handlowca jest komunikacja, umiejętności analityczne, negocjacyjne i to z tych zagadnień każdy handlowiec powinien brać udział w warsztatach i poszerzać zakres własnych umiejetności, aby być najbardziej pożądanym handlowcem na rynku.


LAUREN PESO Sp. z o.o.