Domena - pamiętaj o przedłużeniu!

Domena - pamiętaj o przedłużeniu! www.sxc.hu

Zdenerwowani klienci dzwonią, skarżąc się, że firmowa strona WWW nie działa, a wiadomości e-mail wysyłane do przedstawicieli firmy nie dochodzą.

Klienci mogą skontaktować się z przedsiębiorstwem tylko telefonicznie, więc „telefon się urywa”. Zły sen każdego przedsiębiorcy? Niestety nie. To bardzo częsta sytuacja - efekt nie przedłużenia domeny przez firmę na kolejny okres abonamentowy. Jeśli domena nie działa, klient stoi przed szczelnie zamkniętymi drzwiami do firmy.

Abonent domeny

Bardzo często firmy zapominają o opłacie za przedłużenie okresu abonamentowego domeny. Jest tak dlatego, że zazwyczaj przedsiębiorcy kupując domenę myślą, że stają się jej właścicielami. Nic bardziej mylnego. Rejestrując domenę firma staje się jej Abonentem na okres roku - gdyż taki jest okres abonamentowy w przypadku tej usługi. Gdy po roku od uruchomienia usługi firmowa strona WWW przestaje działać - przedsiębiorcy zazwyczaj są zaskoczeni.

Konsekwencje

Skutki nie przedłużenia domeny mogą być bardzo dotkliwe dla firmy. Przede wszystkim przestaje działać firmowy serwis internetowy oraz poczta elektroniczna. Wiąże się to ze stratami zarówno finansowymi, jak i wizerunkowymi firmy. Klienci nie mogą zapoznać się z ofertą firmy zamieszczoną w Internecie, a co za tym idzie nie mogą składać zamówień. Komunikacja z przedstawicielami firmy za pośrednictwem poczty e-mail także jest niemożliwa. Jeśli pod adresem internetowym, podawanym klientom, nie znajduje się serwis, to 90% z nich wejdzie na stronę WWW firmy konkurencyjnej i skorzysta z jej oferty. Cierpi na tym także wizerunek przedsiębiorstwa, klienci nie będą poważnie traktować firmy, z którą nie można się skontaktować. Nie przedłużenie domeny może skutkować czasem także jej utratą.

Podobne artykuły:

W związku z tym, że taka sytuacja pojawia się często, a jej konsekwencje dla firmy są bardzo poważne, postanowiliśmy przygotować niniejszy tekst. Zawarliśmy praktycznych nim kilka praktycznych porad: jak firma powinna się zachować w przypadku nie przedłużenia domeny, w jaki sposób można odzyskać firmowy adres internetowy i kiedy jest to możliwe.

Minął dzień

Jeśli od daty wygaśnięcia domeny nie minęło wiele czasu - 1 lub 2 dni, to w celu odzyskania domeny można skontaktować się z firmą, w której domena została zarejestrowana. Wystarczy wtedy dokonać opłaty za przedłużenie usługi na kolejny rok, a potwierdzenie dokonania wpłaty przesłać do rejestratora. Przyspieszy to proces przywrócenia domeny. Rejestratorzy zazwyczaj już na podstawie potwierdzenia przelewu przedłużają domenę na kolejny okres abonamentowy. W ten sposób można zminimalizować czas, w którym firmowa strona WWW nie działa do zaledwie 72 godzin (czas na wpłatę, odzyskanie domeny oraz ponowne jej rozpowszechnienie się w Internecie).

Minęły 2 tygodnie

W okresie od 1 do 10 dni z odzyskaniem domeny nie powinno być większych problemów. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zorientuje się, że domena nie działa np. po 14 dniach, przedłużenie domeny może okazać się dużo bardziej kłopotliwe. Rejestrator na podstawie potwierdzenia przelewu nie może zagwarantować, że domena zostanie przedłużona. Jest to związane z tym, że domena po wygaśnięciu objęta jest okresem kwarantanny, podczas którego nikt jej nie może zarejestrować (może jedynie zostać przywrócona do poprzedniego właściciela).

W przypadku domen polskich okres ten trwa około 15 dni. Czas 2 tygodni jest bardzo zbliżony do tej granicy czasowej, może się okazać, że domena została już zwolniona do ponownej rejestracji. Warto pozostać w kontakcie z rejestratorem, może on udzielić informacji, czy usługa objęta jest jeszcze okresem kwarantanny, czy też trafiła już z powrotem do puli wolnych domen. Należy pamiętać, że wolne domeny rejestrowane są zgodnie z zasadą "kto pierwszy, ten lepszy". Ponownej rejestracji może dokonać zarówno dotychczasowy Abonent domeny, jak i zupełnie nowy klient.

Przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane odzyskaniem domeny, powinno sprawdzać często czy domena jest już dostępna do ponownej rejestracji i jak najszybciej dokonać zamówienia usługi oraz opłaty za nią (domena zostaje zarejestrowana dopiero w momencie wpłynięcia na konto rejestratora środków finansowych, samo złożenie zamówienia nie jest wystarczające). Wiąże się to jednak z ryzykiem, że w między czasie domena może zostać zarejestrowana przez innego klienta.

Po upływie ponad 15 dni od momentu wygaśnięcia domeny, trafia ona z powrotem do puli wolnych domen. Nikt nie może zarejestrować wygasłej domeny na preferencyjnych warunkach, nie ma też specjalnego prawa do rejestracji domeny, np. z powodu tego, że był już jej Abonentem wcześniej. Każdy może dokonać jej rejestracji, a co za tym idzie stać się jej Abonentem na kolejny rok.

Jak zapobiec

Aby uniknąć sytuacji, w której firma może utracić domenę, warto wybrać usługodawcę, który kilkakrotnie i w różny sposób przypomina o upływie okresu abonamentowego. Rejestratorzy zazwyczaj informują swoich klientów o terminie uiszczenia opłaty za przedłużenie okresu abonamentowego domeny. Przykładowo serwis nazwa.pl przesyła informacje o terminie wygaśnięcia domeny aż trzykrotnie: na 50, 28 i 7 dni przed upływem terminu wpłaty. Informacje wysyłane są za pośrednictwem poczty e-mail.

Dodatkowo na 28 dni przed wygaśnięciem domeny generowana i wysyłana do klienta jest faktura pro-forma, tytułem wpłaty za przedłużenie okresu abonamentowego domeny na kolejny rok. Kilkakrotne przypomnienie ze strony usługodawcy zmniejsza prawdopodobieństwo, że firma zapomni o opłacie za przedłużenie domeny.

Kolejnym sposobem zabezpieczenia się przed utratą domeny, jest wyznaczenie jednego pracownika (np. administratora strony WWW) jako odpowiedzialnego za terminowe przedłużanie firmowych domen, sprawdzanie w panelu klienta terminu wygaśnięcia usługi. Pozwala to zmniejszyć ryzyko utraty firmowej domeny.

Domena jest ważna

Domena stanowi, tuż obok logo, jeden z najistotniejszych elementów identyfikacji firmy przez klientów. Przedsiębiorstwo powinno dbać o zabezpieczenie tej usługi, o terminowe przedłużanie na kolejny okres abonamentowy. Zaniedbanie ze strony firmy może zakończyć się utratą domeny. Czas, który trzeba poświęcić na odzyskanie domeny, jest nieporównywalnie dłuższy od czasu, jaki zajmuje przedłużenie domeny w terminie, warto więc przedłużać okres abonamentowy domeny przed jej wygaśnięciem. Jest to oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Podobne artykuły:


Sebastian Pacanek NetArt (serwis nazwa.pl)