Domeny globalne, a dane Abonenta

Domeny globalne, a dane Abonenta www.sxc.hu

Domeny internetowe są usługą powszechną i dostępną dla każdego w obecnych czasach. Jednak w większości przypadków osoby, które je nabywają nie do końca świadome są, jak działa rynek adresów internetowych, struktura zarządzania itp.

O domenach globalnych, a w szczególności o bazach WHOIS odnoszących się do nich oraz ukrywaniu danych osobowych opowie Daniel Kotyras – dyrektor ds. Marketingu i PR w firmie NetArt.

Rejestracja domen w Polsce

Daniel Kotyras: Domeny globalne są w naszym kraju bardzo popularne, szczególnie .com – jedno z najczęściej rejestrowanych rozszerzeń adresów WWW w Polsce. W tej chwili Polska zajmuje 22 miejsce w rankingu wśród wszystkich państw rejestrujących domeny .com. Adresy z rozszerzeniem .com są niezwykle intuicyjne oraz uniwersalne – w odróżnieniu od jakichkolwiek innych końcówek, adresy zakończone globalnie nie ograniczają zasięgu czy grona odbiorców.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest łącznie ok. 302 tys. adresów globalnych (.com, .net, .biz, .org oraz .info). Posiadanie ww. domen jest niezwykle korzystne zarówno dla firm działających na rynku zagranicznym, jak i tych, które do tej pory swoją ofertę skierowały jedynie do polskich klientów. Rejestracja adresu WWW z rozszerzeniem globalnym jest korzystna także dla przedsiębiorstw, które zamierzają rozszerzyć obszar działań na kraje spoza Unii Europejskiej.

Podobne artykuły:

Proces rejestracji

DK: Pewne różnice występują w zależności od rodzaju domen, jednak nie są one duże. Domeny globalne mogą być rejestrowane przez wszystkich, zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Nie ma tutaj także żadnych ograniczeń ze względu na siedzibę / miejsce zamieszkania podmiotu rejestrującego, jak jest to np. w przypadku rozszerzenia europejskiego .eu (może być ono nabywane jedynie przez Abonentów z terytoriów Unii Europejskiej).

Ciekawa jest również możliwość dokonania prolongaty domen .com na okres nawet 10ciu lat. Jednorazowo może być to jedynie rok, jednak w ciągu trwania jednego okresu abonamentowego można dokonać tego aż 10 razy. Dla porównania – ważność okresu abonamentowego polskich adresów WWW (.pl, funkcjonalne i regionalne) przedłużyć można jedynie o jeden rok. Firmy mogą zatem zabezpieczyć swój adres na dłuższy czas. Różnice dotyczą także publikacji danych w bazie WHOIS.

Czym są bazy WHOIS?

DK: WHOIS to bazy, w których gromadzone i publikowane są informacje odnośnie wszystkich domen oraz ich Abonentów. Dla Internautów dostępne są pod odpowiadającym danej grupie rozszerzeń adresem WWW. W przypadku domen .pl jest to www.whois.pl, natomiast domen globalnych – www.whois.com. Z zebranych tam informacji dowiedzieć się można, m.in. kiedy adres został utworzony po raz pierwszy, kiedy dokonywano w jego obrębie zmian, czy Abonent jest osobą fizyczną czy firmą.

Korzystającym z różnych wyszukiwarek Whois często nasuwa się pytanie: dlaczego w Whois.pl dane osób fizycznych nie są publikowane, w momencie, gdy w innej bazie np. Whois.com są one dostępne (szczególnie, jeżeli są to osoby polskiego pochodzenia)?

Ochrona danych osobowych

DK: Pytanie to nasuwa się szczególnie polskim użytkownikom Internetu, którzy przywykli do faktu, iż informacje o osobach fizycznych podlegają ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926). Tymczasem prawo to działa lokalnie w odniesieniu do jednostek przetwarzających dane osobowe, a nie do osób, których te informacje dotyczą. Dlatego też w różnych wyszukiwarkach dostępne są inne informacje. W przypadku zawierania umów z podmiotem zarejestrowanym poza granicami kraju, zastosowanie ma prawo w tym właśnie państwie. Ustawa o ochronie danych osobowych nie może więc być odniesiona do danych identyfikacyjnych osób, które zarejestrowały adres WWW z rozszerzeniem globalnym. Natomiast zapisy prawne np. w USA, gdzie mieści się siedziba Versign (nadzorca domen .com) nie regulują sposób kwestii ochrony danych osobowych.

Ponadto, ICANN (główny zarządca domen na świecie) wymaga od rejestratorów, aby dane osób rejestrujących domeny globalne były jawne. Dlatego wyrażenie zgody na odtajnienie danych osobowych oraz ich publikację w bazie WHOIS.com jest warunkiem rejestracji. Odpowiednie zapisy na ten temat znaleźć można w regulaminie każdego rejestratora.

Podobne artykuły:

Serwis nazwapl NetArt (serwis nazwa.pl)