• Dotacje i fundusze na Badania i Rozwój w Polsce i pozostałych krajach

  Poniższe zestawienie przygotowano na podstawie raportu Deloitte "Przegląd zachęt na działalność badawczo-rozwojową na świecie".

  Obecnie coraz więcej krajów na świecie opracowuje i wdraża systemy różnego rodzaju zachęt dla stworzenia warunków niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Wśród podejmowanych działań znajdują się m.in. tworzenie baz klientów i naukowców celem nawiązywania współpracy B+R, rozwój instrumentów ochrony praw własności intelektualnej, zapewnianie dostępu do infrastruktury B+R oraz informatycznej. W wielu krajach zachęty do optymalizacji działalności B+R są częścią strategii rozwoju opartej na budowaniu innowacyjnej gospodarki.

  Informacje dotyczące dotacji na badania i rozwój przygotowano dla krajów: Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  Polska - dotacje na badania i rozwój

  Warszawa Warszawa

  Kwalifikowanie kosztów w związku z umowami na wykonanie prac B+R:

  Koszty w związku z umowami na wykonanie prac B+R są kosztami kwalifikowanymi.

  Rodzaj dostępnych zachęt

  Odliczenia od podatku i dotacje.

  Ulga w podatku dochodowym – zwykle dostępna

  1. Działania rozwojowe podlegają w 100% odliczeniu od podstawy opodatkowania.

  2. Centra B+R mogą założyć fundusz innowacyjności, który powstaje z comiesięcznego odpisu 20% przychodów.

  3. Przedsiębiorcy mogą odpisać od podstawy podatkowej do 50% wydatków poniesionych na zakup nowej technologii w formie wartości niematerialnych i prawnych.

  4. Dotacje.

  Uprzednia zgoda rządu – wymagana

  Tak, aby uzyskać status Centrum B+R (CBR).

  Ulga zwrotna (refundacja)

  Ulga na nowe technologie – możliwość odliczenia wydatków od podatku przez 3 kolejne lata.

  Limit odliczeń

  Brak.