Dotacje na Badania i Rozwój - realizacja projektów w partnerstwie

Dotacje na Badania i Rozwój - realizacja projektów w partnerstwie Fotolia

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na Badania i Rozwój w przypadku, kiedy firmy chcą realizować projekt wspólnie - w partnerstwie.

Jeśli dwaj przedsiębiorcy chcą otrzymać dofinansowanie na badania i rozwój realizując wspólny projekt badawczy, to powinni oddzielnie złożyć wnioski o dotację. Ważne jest, aby każdy z wniosków opisany był w zakresie podlegającym realizacji przez poszczególny podmiot.

Sam projekt w dokumentacji aplikacyjnej musi być opisany całościowo – jednak wydatki każda z firm przedstawia tylko w zakresie prowadzonych prac.

Dodatkowo jeśli chodzi o część badawczą i wdrożeniową projektu, to każdy z podmiotów powinien założyć realizację takich zadań.
Dotacja przyznawana jest dla każdej z firm oddzielnie, również oddzielnie następuje kontrola i rozliczenie przyznanych środków oraz ocena założonych wskaźników.