Dotacje unijne 2015 – jak je zdobyć?

Dotacje unijne 2015 – jak je zdobyć? Tijana - Fotolia

Dzięki dotacjom unijnym młody przedsiębiorca może otrzymać dodatkowe finansowanie swojej działalności i udanie zacząć start z własnym biznesem. Zatem od czego zacząć starania o dotacje unijne 2015 oraz co musisz wiedzieć?

Określ, czego chcesz

Na samym początku, by móc w ogóle ubiegać się o dotacje unijne 2015, powinniśmy określić, jakie działania rozwojowe chcemy realizować. Musimy sprawdzić, czy nasz pomysł na inwestycję jest odpowiedni, by starać się o dofinansowanie na niego. Należy wiedzieć, że zakres dotacji unijnych jest szeroki. Jednak istnieją pewne ograniczenia. Tak naprawdę już tu pojawia się pierwszy trudny krok, gdyż musimy wybrać nie tylko odpowiedni program operacyjny, lecz też priorytet i działanie, które mają na celu wspierać pomysły podobne do naszego.

Dotacje unijne na lata 2014–2020 – podział funduszy

Zacznijmy jednak od początku. Jakie dotacje unijne przewidziane są na 2015 rok i jak się o nie starać? Jeżeli chcemy zdobyć środki unijne, to możemy się o nie starać na dwa sposoby.

Po pierwsze, poprzez Regionalne Programy Operacyjne – ich łączna pula wynosi 31 mld euro. Po drugie, za pomocą Krajowych Programów Operacyjnych – łączna pula została ustalona na 45,6 mld euro.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych każde województwo dostanie inną kwotę. Jest to uzależnione od poziomu rozwoju i możliwości itp.

Krajowe Programy Operacyjne podzielono na 6 mniejszych programów:

 • Program Infrastruktura i Środowisko (27,4 mld euro),
 • Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro),
 • Program Polska Cyfrowa (2,2 mld euro),
 • Program Wiedza Edukacja Roz1wwój (4,7 mld euro),
 • Program Polska Wschodnia (2 mld euro),
 • Program Pomoc Techniczna (700,1 mln euro).

Kiedy aplikować po dotacje unijne 2015?

W zależności od programu regionalnego (województwa) lub krajowego inny jest termin i sposób rozdzielania dotacji unijnych.

Nabory z programów regionalnych powinny zacząć się w II–III kwartale 2015 roku. Nie wiadomo jednak, ile pieniędzy z otrzymanej puli zostanie przeznaczone na dotacje, a ile na finansowanie zwrotne, czyli pożyczki lub kredyty.

Podobne artykuły:

Aktualne nabory na dotacje unijne w 2015 roku

Obecnie trwają nabory zarówno na Regionalne Programy Operacyjne, jak i Krajowe Programy Operacyjne. Warto tu dodać, że niektóre programy w ramach programów krajowych, będą organizowane przez instytucje współpracujące – takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy PARP.

Wszystkie województwa ogłosiły już harmonogramy programów na 2015 rok. Pierwsze nabory zaczęły się już w maju i czerwcu, reszta startuje od lipca/sierpnia.

Jeżeli chodzi o programy krajowe, to z pewnością warto zwróci uwagę na program Inteligentny Rozwój. W jego ramach w najbliższym czasie będą ogłaszane kolejne konkursy. Poniżej harmonogram:

 • 27 lipca – Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 • 31 lipca – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
 • 31 lipca – Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
 • 21 września – Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
 • 1 października – Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 • 3 listopada – Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Jak przygotować się do naborów?

Jeżeli zależy nam na uzyskaniu dotacji unijnych 2015, musimy się do tego dobrze przygotować. Procedury dotacyjne są zwykle w formie konkursów. Polega to na tym, że musimy zdobyć odpowiednio dużą liczbę punktów. Procedury przygotowawcze do pisania wniosku powinniśmy zacząć już kilka miesięcy wcześniej, aby ukształtować obszary firmy, które są punktowane. I jeszcze jedna cenna rada – pierwsze konkursy dają największe szanse na uzyskanie dofinansowania. Jest to związane z tym, że wtedy zazwyczaj jest relatywnie mało dobrze przygotowanych wnioskodawców. Dlatego warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania do uzyskania dotacji unijnych 2015 już teraz.

Nowoczesna Firma S.A.