Dywidenda dla słowackiej spółki bez podatku CIT

Dywidenda dla słowackiej spółki bez podatku CIT jarmoluk/pixabay.com/

Wypłata udziału w zysku na rzecz spółki komandytowej ze Słowacji może być zwolniona z CIT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że wyplata udziału w zysku przez podmiot z Polski na rzecz spółki komandytowej ze Słowacji spełnia przesłanki zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 - 4b ustawy o CIT.

Udziałowiec spółki postanowił wnieść 30 proc. swoich udziałów jako aport do słowackiej spółki komandytowej (Ko-manditna spoloćnost). Tego typu organizacja jest osobą prawną opodatkowaną podatkiem dochodowym na Słowacji. Nie korzysta ze zwolnień i odprowadza podatek od całości dochodów. Spółka zadała pytanie, czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz spółki słowackiej będzie uprawniona do niepobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem spółki odstąpienie jest możliwe, ponieważ spełnione są warunki zwolnienia określone w art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Dochód spółki słowackiej jest przenoszony w części do opodatkowania u komplementariuszy. Spółka ta jest zatem podmiotem hybrydowym o charakterze półtransparentnym i nie spełnia warunku określonego w art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT - nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Zdaniem organu podatkowego nie wystarczy samo wymienienie tej formy spółki w załączniku 4 do ustawy, ponieważ warunki z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tak powinny zostać spełnione.

Spółka wniosła skargę do WSA, który uchylił interpretację, uznając stanowisko organu za błędne.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów