Dział personalny w dzisiejszych czasach

Dział personalny w dzisiejszych czasach auremar - Fotolia

Rozbudowana struktura działów personalnych i nowe wyzwania, które są stawiane przed HR-owcami w dzisiejszych czasach sprawiają, że warto się zastanowić nad tym, jaka jest rola dzisiejszego działu personalnego.

Przewaga konkurencyjna firmy i jej pozycja na rynku zależy od kompetencji zatrudnionych w niej pracowników. Powszechnie już wiadomo, że najważniejszym kapitałem firmy jest kapitał ludzki. Rola działów personalnych jest kluczowa niezależnie od sytuacji gospodarczej. Trudniejsze czasy wymagają od działów zarządzania zasobami ludzkimi bardziej strategicznych ruchów i koncentracji na zadaniach służących zachowaniu konkurencyjności firmy.

Mimo różnej sytuacji na rynku, zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kompetencjach jest niezmienne. Rolą HRowców jest pozyskanie takich talentów z rynku, zanim wychwyci je konkurencja, oraz stała inwestycja w ich rozwój. Stąd też u większości organizacji zachodzi potrzeba posiadania kompetentnego i profesjonalnego działu HR. Jakiego rodzaju stanowiska wchodzą w skład takiego działu?

Zapotrzebowanie

Na rynku HR obserwuję rosnące zapotrzebowanie na rekruterów, specjalistów ds. szkoleń i rozwoju, specjalistów ds. HR, HR Generalistów, HR Business Partnerów, czy też HR Managerów. Rekruterzy zajmują się naborem i on-boardingiem nowych pracowników do firmy. Od nich oczekuje się doskonałego zrozumienia potrzeb firmy, umiejętności rozpatrywania zmian zachodzących w przedsiębiorstwie oraz na rynku, gdyż to właśnie oni zajmują się oni pozyskaniem najlepszych talentów.

Podobne artykuły:

Rozwinięte organizacje potrzebują również osób, które zajmą się rozwojem potencjału ludzkiego a przez to całej organizacji. Analiza potrzeb szkoleniowych, zarządzanie talentami, budowanie ścieżek kariery, opracowanie systemów motywacyjnych, rozwój kompetencji poprzez udział w projektach rozwojowych pracowników to główne zadania specjalistów ds. szkoleń i rozwoju.

Struktura HR

Często w organizacjach zachodzi potrzeba posiadania w swoich strukturach  specjalistów  ds. HR (HR Specialist), którzy w sposób kompleksowy zorganizują procesy HR w danym przedsiębiorstwie od rekrutacji, poprzez kwestie rozwojowe, implementację odpowiednich strategii HR po aspekty związane z wizerunkiem pracodawcy (employer branding) czy też komunikację wewnętrzną. Jeśli do tego dojdą aspekty twardego HR to stanowisko takie określa się mianem koordynatora HR (HR Generalist).

Zapotrzebowanie na tego typu stanowiska występuje zazwyczaj w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie aspekty twarde i miękkie polityki personalnej powierza się właśnie HR Generalistom, natomiast w większych organizacjach zatrudnia się HR Specialistów odpowiedzialnych za poszczególne obszary HR.

HR Bussines Partner

Od pewnego czasu niezwykle zauważalna stała się rola HR Bussines Partnerów. Osoby na tych stanowiskach pełnią rolę partnerów wspierających procesy biznesowe poprzez realizację procesów HR na danym wycinku działalności przedsiębiorstwa lub w danym regionie. Szybko więc reagują  na zmiany i bieżące potrzeby w danym obszarze. Są merytorycznym wsparciem dla zarządu oraz kierowników liniowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Wykorzystywane przez nich techniki HR przyczyniają się do większej efektywności pracowników, rozwoju firmy a  więc i wzrostu wyników sprzedażowych.

Kapitał ludzki

Świadomość znaczenia kapitału ludzkiego w organizacji rodzi potrzebę zatrudnienia osób nadzorujących i zarządzających procesami personalnymi w danym przedsiębiorstwie. Na stanowiska takie składają się HR Managerowie, których zadaniem jest  realizacja polityki personalnej zgodnie z założeniami budżetu. Zazwyczaj posiadają oni swoje zespoły, którymi zarządzają oraz rozliczają z efektów ich zadań. Duże, rozbudowane organizacje w swojej strukturze posiadają stanowisko HR Dyrektora, który nadzoruje pracę HR Managerów oraz stoi na czele wszystkich departamentów personalnych. W przedsiębiorstwach międzynarodowych spotkamy się z pozycją Globalnego HR Dyrektora, który odpowiada za politykę personalną wszystkich krajów wchodzących w skład organizacji. Rekrutacja na takie stanowiska często wiąże się ze wsparciem ze strony agencji rekrutacyjnej i trwa stosunkowo długo.

Trendy

Ostatnio zauważalny jest trend tworzenia tzw. start- upów działów personalnych, czyli budowa od podstaw takiego działu. W takie projekty chętnie angażują się osoby kreatywne, z dużą inicjatywą oraz bogatym doświadczeniem w obszarze HR. Do takiej roli najczęściej zatrudniany jest HR Manager, którego zadaniem jest przeprowadzanie wielu procesów rekrutacyjnych, opracowanie i wdrożenie polityki personalnej,  nadzorowanie działań z obszaru twardego HR czy też doradztwo z zakresu prawa pracy.

Jak widać struktura dzisiejszych działów personalnych znacznie różni się od tej sprzed kilku lat. Ewaluowała w kierunku aspektów miękkiego HR.  Zmiany rynkowe, zdobycie przewagi konkurencyjnej zrodziły potrzebę wśród dzisiejszych pracodawców do pozyskania dla swojej organizacji jak najlepszych talentów.  Kompetencje pracownika mają dziś dla organizacji kluczowe znaczenie, a inwestycja w rozwój potencjału ludzkiego to jedno z wielu zadań stawianych przed dzisiejszym pracodawcą.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat rynku pracy lub współpracą w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla w obszarze HR, uprzejmie proszę o kontakt.

Marta Tobiasz
Consultant
HR & Admin

Tel: +48 22 483 50 00
Fax: +48 22 483 50 01
Email: mtobiasz@antal.com

Podobne artykuły:
Marta Tobiasz Antal International Sp. z o.o.