Efektywne modele zarządzania. W poszukiwaniu innowacji

Efektywne modele zarządzania. W poszukiwaniu innowacji materiały PR

W latach dziewięćdziesiątych, wraz z przemianami ustrojowymi, wykształciły się u nas dwa style zarządzania. Jeden hybrydowy, adaptujący anglosaską kulturę korporacyjną do naszej mentalności – bardziej zamkniętej, nie okazującej zaufania.

Natomiast w rodzimych firmach, w których nie wdrażano zachodnich standardów, często wykształcał się tzw. folwarczny styl zarządzania. Szef, najczęściej właściciel, silnie przekonany o swojej nieomylności nie deleguje tam poważniejszych zadań, osobiście dogląda każdej marchewki i nie szczędzi słownych chłost swoim podwładnym. Niestety, taki model spotkamy również dzisiaj w wielu organizacjach. Jednak, co warte podkreślenia, współczesna polska (wciąż młoda!) gospodarka funkcjonuje w świecie swobodnie wymienianych idei, co sprzyja odchodzeniu od lokalnego, narodowego modelu zarządzania.

Agile

Ciekawym zjawiskiem, które coraz częściej można spotkać również w polskich organizacjach, jest transponowanie na obszar biznesu tzw. zwinnych modeli zarządzania. Ich źródeł możemy doszukać się w zwinnych metodykach prowadzenia projektów (APM – Agile Project Management). Ten model sprawdza się nie tylko przy projektach informatycznych, w których produktem końcowym jest oprogramowanie. Jak się okazuje, skuteczny jest również w prowadzeniu biznesu, kiedy mamy wizję tego, co chcemy zrobić.

Ogranicza nas jednak czas i nieprzekraczalny budżet, do tego warunki , w których działamy, charakteryzują się wysokim stopniem zmienności  i niepewności.  Podejmując działanie z zespołem mamy świadomość, że wynik końcowy w założonym czasie może odbiegać od pełnego zakresu, który sobie zdefiniowaliśmy. Jednocześnie mamy jednak szansę przejścia pewnego etapu na drodze do pełnego sukcesu.

W praktyce

W naszej firmie mieliśmy okazję zastosować ten model podczas realizacji jednego z istotnych projektów, gdzie głównym determinantem był czas. Musieliśmy zmierzyć  się ze zmianą założeń biznesowych i zwiększeniem zakresu projektu w trakcie jego trwania przy niezmiennym deadline. Pomogło nam elastyczne podejście i świadomość, że nie można mieć wszystkiego naraz. Myślę, że takie podejście coraz częściej towarzyszy biznesowi, wpływając na  kształtowanie swego rodzaju nowego modelu zarządzania.

Młodzi przedsiębiorcy w coraz liczniej powstających start-upach tworzą, weryfikują i modyfikują różne modele zarządzania, niezależnie od granic i lokalnych kultur. Ich młodzieńcza elastyczność myślenia, w połączeniu z silnie konkurencyjnym otoczeniem, w którym zmuszeni są działać oraz wynikająca z charakteru współczesnej technologii szybka informacja zwrotna, tworzą środowisko, w którym  powstają najbardziej efektywne modele zarządzania. To tam, a nie na uniwersytetach, menadżerowie wielkich koncernów szukają obecnie inspiracji do rozwijania swoich przedsiębiorstw.

PKO BP Finat Sp. z o.o. Agnieszka Surmacka