Efektywność pracowników przekłada się na wyniki firmy

Efektywność pracowników przekłada się na wyniki firmy Fotolia.com

300 małych i średnich firm będzie mogło za darmo wziąć udział w doradztwie oraz szkoleniach a kolejnych 480 w seminariach na temat zarządzania kompetencjami.

Do listopada w 16 miastach Polski eksperci będą dzielić się wiedzą, jak rozwój kompetencji pracowników wpływa na wyniki firmy.

26 marca w Gdańsku, w hotelu Novotel Marina Gdańsk (ul. Jelitkowska 20), odbędzie się drugie z cyklu 16 seminariów w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kierowanego do małych i średnich firm „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmuje działania analityczne, szkoleniowe i doradcze, a także informacyjne, które mają na celu wsparcie MŚP we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje oraz wskazanie kadrze zarządzającej przedsiębiorstw korzyści związanych nie tylko z właściwym ukierunkowaniem rozwoju kadr, ale również budowaniem marki pracodawcy (employer branding). 

POBIERZ PROGRAM SEMINARIUM W GDAŃSKU

Za część merytoryczną przedsięwzięcia odpowiadają m.in. eksperci firmy doradczo-szkoleniowej ForFuture, która uczy firmy jak podnosić efektywność pracowników.

Ekspert ForFuture Grzegorz Filipowicz wyjaśnia, że koncepcja dotycząca rozwoju kompetencji w firmach jest z powodzeniem wykorzystywana w Polsce w dużych organizacjach od ponad 20 lat. - Odpowiedni system zarządzania kompetencjami powoduje, że pracownicy firm są bardziej efektywni, wydajni, a ich praca przynosi większe efekty dla organizacji  - podkreśla.

Trzy sesje eksperckie

Podczas seminarium będą wykorzystywane elementy networkingu służące integracji i nawiązywaniu kontaktów między uczestnikami. Za ten element odpowiada Ireneusz Osiński, ekspert ds. networkingu, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów.

W czasie pierwszej sesji eksperckiej wystąpi Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych, ForFuture, który przedstawi „Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej”. Celem tego wystąpienia jest zapoznanie przedsiębiorców z zagadnieniami wdrożenia modelu kompetencyjnego w organizacji, jako podstawowego narzędzia wspierającego podnoszenie jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Efektywność pracowników przekładająca się na wyniki biznesowe firmy - to jedna z głównych korzyści zarządzania przez kompetencje.

Drugim ekspertem będzie Małgorzata Tobiszewska z Instytutu Rozwoju Kadr. Temat jej wystąpienia to: „Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi”. Działania przedsiębiorcy mające na celu efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników, mają również na celu tworzenie wizerunku pracodawcy, dla którego pracownicy chcą pracować. Firmy z sektora małych i średnich w Polsce często jeszcze nie są na etapie myślenia o tym zagadnieniu jako istotnym dla ich funkcjonowania na rynku.

Pracownicy coraz częściej patrzą na firmy stawiając sobie pytanie „Czy to jest firma, dla której ja chcę pracować?

W trzeciej sesji (case study) Sylwia Wódkowska-Pęksyk, HR Manager, Arla Global Financial Service Centre Sp.z.o.o. przedstawi „Kompetencje ogólnofirmowe – kręgosłup organizacji”.

Sylwia Wódkowska-Pęksyk pracuje w obszarze HR od dziesięciu lat, zajmowała się różnymi projektami min.: badaniem satysfakcji pracowniczej, prowadzeniem sesji AC i DC; przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń, prowadzeniem projektów rekrutacyjnych, czy moderowaniem grup focusowych. W Arli pracuje od lipca 2008, współtworząc politykę personalną od początku powstania Centrum. Wprowadza i rozwija nowoczesne narzędzia HR. Miała okazję brać udział w budowie Centrum Arli od podstaw, poprzez uczestnictwo w naborze niemalże całej kadry.

Temat czwartej sesji (case study) to z kolei "Zarządzanie talentami a kompetencje", który przedstawią Wioletta Kado, Dyrektor Zarządzający  i Łukasz Król, Kierownik Działu Zakupów, Kolanko Sp.z.o.o. Sp.K.

Wioletta Kado, dyrektor zarządzający w firmie Kolanko Sp. z o.o. Ood kilkunastu lat pracuje w branży budowlanej. Zarządza pracą kilkudziesięcioosobowej grupy pracowników. Organizuje szkolenia, konferencje, wyjazdy integracyjne. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z rozwojem pracowników, dodatkowo w 2009 roku ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WSB w Gdańsku. Odpowiedzialna za wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń w 2009 roku w firmie „Kolanko”. Opracowuje nowe rozwiązania motywacyjne w zakresie wynagrodzeń.
Łukasz Król, kierownik działu zakupów. Od kilku lat główny doradca techniczno – handlowy w branży wodno – kanalizacyjnej, nadzoruje pracę zespołu doradców handlowych w firmie „Kolanko”. Obsługuje tematy inwestycyjne, organizuje szkolenia i prezentacje dla klientów. Prowadzi szkolenia wewnętrzne z nowych produktów.

Panel dyskusyjny na zakończenie

Seminarium zakończy panel dyskusyjny: „Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości”. Paneliści to:

  • Moderator, ekspert merytoryczny ds. zarządzanie przez kompetencje – Grzegorz Filipowicz, dyrektor ds. merytorycznych, ForFuture
  • Ekspert merytoryczny ds. employer branding – Małgorzata Tobiszewska, Instytut Rozwoju Kadr
  • Ekspert ds. networkingu – Ireneusz Osiński, Fundacja na Rzecz Rozwoju Talentów
  • Ekspert regionalny – Jarosław Chybicki, Profirma Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorca – Arla Global Financial Service Centre Sp.z.o.o., Sylwia Wódkowska-Pęksyk, HR Manager.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Seminaria, które odbędą się w ramach projektu "Zarządzanie kompetencjami w MSP".

Seminaria PARP.

Kliknij w tabelkę, aby ją powiększyć.

Szczegóły dotyczące seminariów: (22) 314 14 45
Formularz zgłoszenia: http://kompetencje-seminarium.nf.pl/zgloszenie

PARP - PARP -

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa