Efektywny e-mail marketing

Efektywny e-mail marketing http://www.freedigitalphotos.net

Według badań Direct Marketing Association każdy 1 $ wydany na e-mail marketing przyniósł ponad 43 $ zysku. To obecnie jedna z najbardziej dochodowych form marketingu.

W ostatnim czasie na rynku e-commerce wytworzył się nowy trend – personalizacja e-maili. Internet to doskonałe środowisko do budowania relacji one-2-one, ponieważ z każdym ze swoich odbiorców możemy prowadzić indywidualny dialog oraz kierować do niego unikalną ofertę.

Trendy w e-mail marketingu

Raport eMarketer2010 prezentuje wyniki badań dotyczące e-mail marketingu na rynku amerykańskim. Jasno z niego wynika, że wytworzyły się dwa nurty w e-mail marketingu. Po pierwsze spadła częstotliwość używania w tytułach e-maili słów powiązanych z bonusami, promocjami skierowanymi do odbiorcy.

Z drugiej strony zauważalny jest silny nacisk na budowanie osobistych, indywidualnych relacji z odbiorcami, co w konsekwencji owocuje zwiększeniem konwersji. Skuteczność kampanii mailingowych mierzy się w procentach, natomiast jej efektywność w złotówkach. Co jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem opłacalności kampanii? Oczywiście ROI (return-on-investment), czyli końcowy zysk finansowy otrzymany z danej kampanii.

Cele e-mail marketingu

Oczywistym celem działań marketingowych jest zwiększenie sprzedaży i zysków w e-sklepach. Według amerykańskich badaczy, wiadomości spersonalizowane są ponad 60% częściej otwierane, niż wiadomości niespersonalizowane. Skąd taka różnica? Niewątpliwie osoba czytająca wiadomość, w której zwracamy się do adresata po imieniu, ewentualnie imieniu i nazwisku poczuje się wyróżniona. Wrażenie, że wiadomość, jest skierowana tylko i wyłącznie do niej w ogromnym stopniu poprawia skuteczność maila, a w konsekwencji wpływa na NOA (najbardziej oczekiwaną akcję).

Targetowanie

Ważnym aspektem jest targetowanie behawioralne, jego odpowiednie wykorzystanie może zaowocować wzrostem CTR i ROI. Dzięki analizie aktywności subskrybentów można dostosować ofertę, a personalizowany,marketingowy przekaz jest o wiele bardziej efektywny. Bo czy jest sens przedstawiać potencjalnemu Kowalskiemu książki historyczne skoro najczęściej kupuje i przegląda pozycje o wędkarstwie?

W celu zapewnienia pełnej synergii działań należałoby skonfrontować wszystkie działania, o których mowa powyżej z KPI (key performance indicators), czyli czynnikach takich jak: średnia liczba zamówień uzyskanych po wysyłce biuletynu, przeciętny wskaźnik kliknięć lub średnia wartość koszyka.

Podobne artykuły:

VanguardPR - Grupa Adweb Edyta Kobiela