Ekonomia zaufania

Ekonomia zaufania Image courtesy of by franky242/FreeDigitalPhotos.net

Jak wynika z badania Edelman Trust Barometer 2012, zaufanie liderów opinii do szefów polskich firm spadło w tym roku o 41 proc. Maleje też zaufanie do biznesu, w skali globalnej – do 53 proc

„Dywidenda zaufania” może w znacznym stopniu poprawić wyniki biznesowe.

Kiedy w jednym z polskich banków klienci zaczęli się uskarżać na liczbę dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu konsumpcyjnego, jego szefowie zaczęli się przyglądać całej procedurze. Podliczono, że koszty braku zaufania ponoszone z tego tytułu są wyższe niż zysk z udzielonych kredytów. W efekcie – procedurę uproszczono, część pracowników przeniesiono do innych działów, klienci szybciej dostawali kredyty, a koszty zmalały.

Matematyczny wzór

Dziś coraz więcej firm zastanawia się, jak z jednej strony ograniczyć koszty prowadzenia działań, a z drugiej, jak zwiększyć zaufanie do swoich pracowników i klientów do firmy. Jest to o tyle istotne, że aż 85 proc. badanych przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kupiło produktu lub nie skorzystało z usługi firmy, której nie ufa. Jak wynika z badania Edelman Trust Barometer nie lepiej jest z zaufaniem do szefów polskich firm.

Według liderów opinii, w ostatnim roku spadło ono o 41 proc., do 27 proc. Dla porównania deklaracjom liderów biznesu ufa teraz jedynie 34 proc. Ale taka sytuacja dotyczy nie tylko Polski. Na całym świecie zaufanie do biznesu spadło do 53 proc., czyli o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Tymczasem, jak przekonują eksperci, kwestia zaufania to ukryta zmienna, która w sposób bezpośredni wpływa na osiągane przez firmy wyniki, w tym także na poziom generowanych przez nie oszczędności.

Podobne artykuły:

Korzyści z zaufania

Jeżeli firma cieszy się zaufaniem, to mniejsze jest także prawdopodobieństwo, że odbiorcy uwierzą w negatywną informację na jej temat. W przeciwnym wypadku niewygodny fakt podany do wiadomości publicznej zostanie zapamiętany i przyjęty jako prawdziwy przez ponad połowę (57 proc.) odbiorców i to już za pierwszym razem. A tylko 15 proc. uwierzy w informacje pozytywne. Jak w takim razie buduje się zaufanie?

13 zachowań

Jak wskazują Stephen M.R. Covey i Rebecca R. Merrill w książce „Szybkość zaufania – jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie” należy to robić krok po kroku, zaczynając od budowy zaufania do siebie (rozumianego w tym przypadku jako wiarygodność), w relacjach (konsekwencja), w organizacjach (dostosowanie struktury), na rynku (reputacja) i w społeczeństwie (np. realizacja programów CSR).

Autorzy proponują również 13 zachowań, które w sposób precyzyjny pokazują, jak budować zaufanie:

1. Mów wprost

Nazywaj rzeczy po imieniu. Posługuj się prostym i zrozumiałym językiem. Nie przeinaczaj faktów. Informuj, jakie jest twoje stanowisko w danej sprawie.

2. Okazuj szacunek

Traktuj innych z godnością, a zwłaszcza tych, którzy nic dla Ciebie nie mogą zrobić. Troszcz się o innych. Nie udawaj. Nie bądź wyrachowany.

Podobne artykuły:

Dorota Kalinowska FranklinCovey