E-learning. Efektywność, zalety i ograniczenia. Część 2

E-learning. Efektywność, zalety i ograniczenia. Część 2 © drubig-photo - Fotolia.com

Historia e-learningu, powszechnie uważanego za narzędzie nowoczesne i innowacyjne, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, sięga początków XVIII wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze ogłoszenia proponujące naukę na odległość.

Historia e-learningu, powszechnie uważanego za narzędzie nowoczesne i innowacyjne, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, sięga początków XVIII wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze ogłoszenia proponujące naukę na odległość. Przykładowo Uniwersytet Krakowski pierwszy kurs korespondencyjny (dotyczący rzemieślnictwa) uruchomił już w 1776 roku. Przełomem w historii nauczania na odległość było jednak dopiero upowszechnienie się radia i telewizji, a przede wszystkim komputera i Internetu.

Zalety e-learningu

Perspektywa uczestnika szkolenia

Patrząc z perspektywy uczestnika szkolenia największą zaletą e-learningu jest możliwość indywidualnego toku nauki - uczenia się we własnym tempie, w wybranym przez siebie czasie i miejscu. Uczestnik sam decyduje ile czasu poświeci poszczególnym partiom lekcji, może skupić się na wiedzy, której najbardziej potrzebuje w danym momencie.

Taka forma nauki pozwala też powracać do prezentowanego materiału. Możliwość powtarzania całych lekcji lub wybranych ich fragmentów to jedna z podstawowych zalet e-learningu. Jeżeli jakieś kwestie są dla uczestnika trudne i/lub niezrozumiałe może powtórzyć je tyle razy ile tego potrzebuje, bez obaw o to „co pomyślą inni”. E-learning jest też niewątpliwie bardzo atrakcyjną formą nauki – grafika, multimedia, gry, filmy etc. urozmaicają proces przyswajania wiedzy.

Podobne artykuły:

Co więcej, badania nad efektywnością nauki pokazują, że  łącznie przekazu słownego z obrazowym, na które pozwala e-learning przynosi pozytywne efekty (Wańkowicz, 1976)1. Ucząc się on-line uczestnik szkolenia sam decyduje z jakiego zmysłu chce przede wszystkim korzystać, wzroku czy słuchu, i w zależności od tego skupia się albo na słuchaniu lektora, albo na samodzielnym czytaniu tekstu lekcji. Podobnie jak pracodawca, osoba która zdecyduje się na udział w kursach e-learningowych  także oszczędza czas i pieniądze.

Szkolenia

szkolenia on-line pozwalają też wyeliminować liczne ograniczenia w dostępie do wiedzy. Poza wspomnianymi już barierami czasowymi i finansowymi, jest to również bariera geograficzna, czyli konieczność dojazdu na miejsce szkolenia, bariera osobista związana ze specyficzną sytuacją rodzinną, która może uniemożliwić udział w szkoleniach stacjonarnych (np. matka samotnie wychowująca dziecko), czy bariera zdrowotna (np. choroba, niepełnosprawność). Jeśli pracownik sam decyduje się na podnoszenie swoich kwalifikacji, to korzystając z e-nauki może to zrobić bez wykorzystywania urlopu, czy proszenia o zgodę swojego pracodawcy.

Bariery we wdrażaniu e-learningu

Mimo licznych i niepodważalnych zalet e-nauki, przy wprowadzaniu e-learningu pojawić się mogą także spore ograniczenia związane z jego przygotowaniem, czy udostępnianiem. Podobnie, jak przy zaletach, bariery występują zarówno po stronie firmy, jak i uczestnika e-szkolenia.

Bariera technologiczna

Podstawową barierą we wdrażaniu e-learningu może być bariera technologiczna, konieczność poznania i wdrożenia szeregu narzędzi związanych z przygotowaniem i prowadzeniem kursów e-learningowych. Wiązać się z tym mogą zarówno nakłady finansowe (np. zakup platformy e-learningowej, potrzebnego oprogramowania, sprzętu etc.) jak i organizacyjne (np. znalezienia pracownika, który byłby odpowiedzialny za proces wdrażania e-learningu – wybór twórców lekcji, sposobów wprowadzania e-nauki do organizacji).

Inną przeszkodą techniczną może być znaczne obciążenie sieci internetowej przez e-learning i np. utrudnianie w ten sposób pracy pozostałym pracownikom. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kilka osób korzysta z e-szkolenia, a pozostali pracownicy nie mogę w tym czasie wysłać e-maila. Taka sytuacja z pewnością nie wpłynęłaby pozytywnie na efektywność danej organizacji.

Specjaliści

Barierą może być też trudność w znalezieniu specjalistów z zakresu e-nauki. W Polsce ciągle jest to dość nowatorska forma edukacji, znacząco różniąca się od szkoleń stacjonarnych, a więc liczba specjalistów zajmujących się tą tematyką jest ograniczona. A jeśli nie uda się znaleźć odpowiedniej klasy ekspertów i e-learning będzie źle przygotowany (np. będzie zawierał błędy merytoryczne i/lub nie będzie budził zainteresowania)?  Błędy te trudno będzie potem naprawić.

Podobne artykuły:

Kinga Bernacka Dom Szkoleń i Doradztwa