E-learning umacnia pozycję na polskim rynku (RAPORT)

E-learning umacnia pozycję na polskim rynku (RAPORT) Sergey Nivens - Fotolia

Jak wynika z raportu „Wykorzystanie Nowych Technologii w uczeniu”, przygotowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, polskie firmy coraz częściej sięgają po e-learningowe formy szkoleń.

Chociaż największą popularnością wciąż cieszą się szkolenia tradycyjne (w formie aktywnego warsztatu lub klasycznego wykładu), to widać wyraźnie, że formy e-learningowe szybko nadrabiają dzielący je dystans.

wykres FOZ..
 

Zaskakujący jest ogromny wzrost popularności nagrań audio/wideo – aż 65% respondentów deklaruje ich wykorzystanie do celów szkoleniowych w 2013 roku, podczas gdy w roku poprzednim wykorzystywało je 32% firm. Co może być przyczyną tak dużej zmiany? Z pewnością firmy zauważają zalety tej formy szkoleń - łatwość i szybkość przygotowania oraz dystrybucji, czy niski koszt – i dlatego coraz częściej decydują się na jej stosowanie.

Firmy coraz częściej wybierają również webinaria – stosuje je prawie połowa ankietowanych firm (48%). Webinaria, poza zastosowaniami szkoleniowymi, dają wiele innych możliwości – mogą być stosowane również w celach marketingowych czy do komunikacji z klientami z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie.

Również pozostałe formy szkoleń e-learningowych zyskują na popularności. Zwraca na to uwagę Janusz Lenkiewicz (mediaKURSY.pl) w komentarzu do wyników badania: To co ucieszyło mnie bardzo, to fakt, że stosujemy w naszych organizacjach technologie, uznawane za najważniejsze trendy w e-learningu – wykorzystujemy grywalizację, stosujemy technologie mobilne oraz narzędzia społecznościowe.

Z raportu wynika, że firmy nie tylko decydują się coraz częściej na stosowanie form e-learningowych, ale też łączą w szkoleniach metody e-learningowe z tradycyjnymi (stosowanie blended learnigu zadeklarowało 2/3 badanych firm). Najczęściej łączone są szkolenia tradycyjne w formie warsztatu ze szkoleniami na platformie LMS lub z webinarium.

Artykuł pochodzi z raportu "Nowe technologie w uczeniu". Pobierz bezpłatny raport!

Raport „Wykorzystanie Nowych Technologii w uczeniu”  podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego w 2013 roku wśród 276 polskich przedsiębiorstw. Reprezentanci firm, będący osobami decyzyjnymi w zakresie wyboru tematyki i formy szkoleń, wypowiadali się na temat form szkoleń tradycyjnych i e-learningowych stosowanych obecne i planowanych w przyszłości oraz budżetów przeznaczanych na szkolenia realizowane aktualnie i projektowane na kolejny rok. Ponadto oceniali poszczególne formy szkoleń pod kątem atrakcyjności dla uczestników, skuteczności w przekazywaniu wiedzy, kosztu dla firmy i łatwości aktualizacji treści szkoleniowych oraz wskazywali zalety i wady e-learningu.

Patronami medialnymi badania i raportu są portal nf.pl, HR News, Personel i Zarządzanie oraz Świat Coachingu.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania Marta Mazur