E-learning w szkoleniach BHP – korzyść dla pracownika i pracodawcy

E-learning w szkoleniach BHP – korzyść dla pracownika i pracodawcy NF.pl

Szkolenie z zakresu BHP to obowiązek pracodawcy, które je organizuje i pracownika, który powinien w nim uczestniczyć. Konieczność ta jest bezwzględna i wynika wprost z prawa. Obowiązkowe szkolenie może mieć jednak ciekawą i niestandardową formułę.

Jeśli poszukujesz sposobu, by sprawnie, wygodnie i przede wszystkim szybko dopełnić owego obowiązku, zastanów się nad e-learningiem. Ta forma szkolenia ma wiele zalet.

E-learning to technika szkolenia wciąż zyskująca na popularności. Polega ona na wykorzystaniu w procesie nauki wszelkich dostępnych mediów elektronicznych, przede wszystkim jednak Internetu. To uczenie się na odległość wyróżnia się brakiem bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. E-learning umożliwia często samodzielny wybór tempa nauki oraz określenie formatu dostarczania wiedzy. Jakie korzyści może przynieść forma e-learningowa w szkoleniach BHP?

Możliwość uczestniczenia w szkoleniu BHP dużej grupy osób

Zwłaszcza w przypadku, gdy obowiązkowi przeszkolenia z zakresu BHP podlega większa grupa pracowników firmy, e-learning umożliwia sprawną realizację kursu. Często pracownicy posiadają dostęp na systemu szkoleniowego z różnych miejsc i o każdej porze, co znacznie uelastycznia realizację szkolenia i pozwala na dostosowanie terminu do indywidualnych preferencji. Poza tym oczywistą rzeczą jest fakt, że w przypadku szkoleń realizowanych przez Internet, brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do ilości uczestników szkolenia.

Monitoring i kontrola procesu szkoleniowego

Informacja dotycząca przebiegu, tempa pracy i ukończenia kursu przez pracowników może być przekazywana w trybie bieżącym do przełożonego, pracodawcy lub pracownika działu kadr.

Redukcja kosztów firmy

Uczestniczenie pracowników w szkoleniach realizowanych w formie e-learningu, także tych z zakresu BHP, pozwala na realne oszczędności w niektórych wydatkach trwale przypisanych innym formom szkoleniowym. W tym przypadku następuje naturalna eliminacja kosztów np. związanych z podróżą służbową pracownika.

Większa efektywność pracy

Pracownik szkoląc się w miejscu pracy, nie musi przeznaczać cennego czasu na dojazd i powrót ze szkolenia. E-learning umożliwia realizowanie obowiązków służbowych bez większych zakłóceń, a pracodawca zwolniony jest z konieczności poszukiwania zastępstwa za osobę przebywającą na szkoleniu.

Oszczędność czasu

E-learning umożliwia pracownikom szkolenie się z zakresu BHP w miejscu i czasie, które są dla nich najdogodniejsze. Ta forma nauki pozwala na oszczędność czasu, np. eliminując konieczność wyjazdu na szkolenie i samej podróży, zwłaszcza w przypadku, gdy szkolenie organizowane jest w odległym miejscu.

Jaki widać, warto zastanowić się nad taką właśnie, e-learningową formą nauki. Obowiązek szkoleń BHP należy po prostu spełnić. Forma szkolenia może jednak zostać dopasowana do naszych preferencji. Jak zorganizować sprawnie i szybko szkolenie BHP? Wystarczy, że wejdziesz na http://gpsbhp.eu/