Etyka użytkownika testów i kwestionariuszy

Etyka użytkownika testów i kwestionariuszy www.sxc.hu

Często nie myślimy o dochowaniu standardów związanych ze stosowaniem takich narzędzi oceny, jakimi są testy i kwestionariusze psychologiczne. Poznaj 5 podstawowych wskazówek dla osób korzystających z testów i kwestionariuszy

W codziennym natłoku zadań, goniąc za wykonaniem na czas kolejnych etapów projektów rekrutacyjnych i rozwojowych często nie myślimy o dochowaniu standardów związanych ze stosowaniem takich narzędzi oceny, jakimi są testy i kwestionariusze psychologiczne.

Chcąc pomóc Państwu rozwiać pojawiające się wątpliwości etyczne związane ze stosowaniem testów oraz zadbać o jakość i wystandaryzowanie sesji testowych, przypominam kilka podstawowych zasad etycznych, którymi warto kierować się w przypadku przeprowadzania sesji i dokonywania oceny za pomocą wszelkich narzędzi diagnostycznych.

Standardy

Zgodnie ze „Standardami dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice” (2007), które obowiązują wszystkich użytkowników testów, każda osoba wykonująca test ma prawo do obiektywnej i bezstronnej oceny, uzyskania informacji o wynikach oraz zapewnienia ich o poufności.

Podobne artykuły:

Aby postępować zgodnie z wymogami etycznymi i standardami oraz mieć pewność, że prawidłowo wykorzystujemy testy należy zastosować się do kilku wymienionych poniżej zasad, wyszczególnionych także w wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Testów (International Test Comission – ITC) z 2000 r., współtworzonych przez prof. Dave’a Bartrama, byłego prezydenta komisji oraz aktualnego Dyrektora ds. Badań w SHL Group.

Zasada nr 1: Każdy użytkownik testów powinien brać na siebie odpowiedzialność za ich etyczne i prawidłowe zastosowanie. Osoby korzystające z wystandaryzowanych narzędzi oceny powinny postępować w sposób profesjonalny i etyczny, stosować się do standardów oraz posiadać odpowiednie kompetencje do wykorzystywania kwestionariuszy i testów.

Ich obowiązkiem jest także ochrona wszystkich materiałów testowych przed wydostaniem się na zewnątrz i upowszechnianiem oraz zapewnienie poufności wyników osób badanych. Każdy użytkownik testu powinien zawsze mieć na uwadze dobro osoby wykonującej test psychologiczny.

Zasada nr 2: Każdy użytkownik testów powinien dokonywać odpowiedzialnego doboru solidnych narzędzi do celów, w jakich będą wykorzystywane. Należy zadbać o to, aby stosowane narzędzia były:

    • wysoce rzetelne i trafne
    • obiektywne
    • wystandaryzowane
    • znormalizowane
    • zaadaptowane do warunków danego kraju

Podobne artykuły:

SHL Polska Sp. z o.o. Maria Cyniak