EuroCity wreszcie przestrzega prawa

EuroCity wreszcie przestrzega prawa http://www.freedigitalphotos.net

EuroCity (EC), to międzynarodowa grupa pociągów, która obecna jest w Polsce od 1992 roku – na dzień dzisiejszy pociągi EC kursują między innymi na trasach Warszawa – Berlin, Gdynia – Berlin czy Warszawa – Praga.

Od momentu wprowadzenia kategorii pociągów EuroCity w Polsce, studenci i uczniowie nie mogli w nich korzystać z ulg na przejazd. Jak się okazało, od 11 lat PKP Intercity niesłusznie uniemożliwiało im skorzystanie z tego rodzaju ulgi ustawowej.

Nieprawidłowości stosowane przez PKP Intercity zostały wykryte i zdemaskowane przez jedną z czytelniczek portalu Rynek Kolejowy – www.rynek-kolejowy.pl. Jak się okazało, PKP Intercity niesłusznie uniemożliwiała studentom i uczniom korzystanie z ulg ustawowych, co zgodnie z wypowiedziami rzecznika przewoźnika podyktowane było błędną interpretacją przepisów i brakiem ich jednoznacznej interpretacji:

Nie chcieliśmy nikogo oszukiwać. Możemy sobie jedynie zarzucić, że nie wystąpiliśmy wcześniej o jednoznaczną interpretację przepisów i nie skorygowaliśmy tego - mówiła Zuzanna Szopowska z PKP Intercity.

Sedno problemu

A jednak, oszukanymi może poczuć się tysiące uczniów i studentów podróżujący pociągami EuroCity w okresie ostatnich jedenastu lat. Wszystko za sprawą wadliwej interpretacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Artykuł 4a ustawy stanowi bowiem:

  • Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia.
  • Dodatkowo do roku 2002 artykuł 1b ww. ustawy stanowił, że jej postanowieniami nie są objęci pasażerowie odbywający podróż pociągami EuroCity, EuroNight oraz InterCity w komunikacji krajowej i międzynarodowej. W roku 2002 zmodyfikowano jednak brzmienie tego zapisu wykluczając z przepisów ustawy jedynie pasażerów pociągów EuroCity, EuroNight oraz InterCity w komunikacji międzynarodowej. Tym samym, od 11 lat PKP Intercity winna była stosować zapisy dotyczące ulg ustawowych także dla pasażerów pociągów EuroCity odbywających podróż na terenie kraju, np. między Warszawą, a Poznaniem.

Wytyczne z góry

Fakt domniemanego naruszania prawa przez PKP Intercity zgłoszony został przy tym przez dociekliwą czytelniczkę Rynku Kolejowego do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Resort ustosunkował się do jej wątpliwości i poinformował, że „…zgodnie z art. 1b. ust. 1 pkt 5 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do pasażerów odbywających podróż pociągami Eurocity i Intercity w komunikacji międzynarodowej. Oznacza to, że student odbywający podróż pociągami Eurocity i Intercity w komunikacji krajowej ma uprawnienie do zakupu biletu jednorazowego w kl. 2 ze zniżką 51% jeśli taki pociąg udostępniony jest w komunikacji krajowej. Pociągi Eurocity i Intercity są pociągami ekspresowymi.” Resort zadeklarował jednocześnie, że przekaże przewoźnikowi odpowiednią interpretację przepisów i zwróci uwagę na obowiązek stosowania ulg ustawowych we wszystkich kategoriach pociągów ekspresowych oraz w pociągach osobowych i pospiesznych na terenie kraju.

PKP Intercity otrzymała od Ministerstwa stosowną interpretację i zmieniła tryb naliczania opłaty dla uczniów i studentów, którym przysługuje obecnie zniżka na przejazd EuroCity w wysokości odpowiednio 37 proc. i 51 proc. Niemniej jednak, absolutną kompromitacją jest fakt, że ustawowo należne ulgi nie były respektowane w okresie aż 11 lat. Sporym blamażem jest także mało wyszukany komentarz przewoźnika, jakoby wprowadzenie biletów ulgowych jest dla niego korzystne, ponieważ pozwoli mu przyciągnąć nowych pasażerów. Co jednak z pasażerami, którzy z powodu braku naliczania ulgi byli zmuszani do ponoszenia wyższych kosztów lub podróżowania innymi pociągami?

Podobne artykuły:


Kancelaria Prawna Skarbiec-Warszawa