Eurostat: bezrobocie w Polsce spada

Eurostat: bezrobocie w Polsce spada Patrickneil/Wikiemedia Commons

Unijny urząd statystyczny Eurostat podał dane o bezrobociu w krajach Unii Europejskiej. Porównując dane Eurostatu z 2013 rokiem bezrobocie zarówno w Polsce, jak i w strefie euro spada.


Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 9,7% w kwietniu br. wobec 9,8% w marcu. W kwietniu 2013 r. wynosiła 10,6%. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 692 tys. w kwietniu wobec 1.713 tys. w marcu br - czytamy w Gazecie Wyborczej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 10,4%.

Ze względu na różnice w metodyce dane GUS różnią się od danych podawanych przez Eurostat.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia 13,0%.

Gazeta Wyborcza