Excel w działach HR i Kadr

Excel w działach HR i Kadr www.fotolia.pl

Działy personalne funkcjonują obecnie w każdej firmie. Osoby zajmujące się human resources w swojej pracy musza wykonywać różnorodne obowiązki, również administracyjne, to do nich okazuje się niezbędny jest im program Excel.

Działy HR-u oraz Kadr funkcjonują obecnie w każdej firmie – nie kiedy są to rozbudowane działy składające się z kilkudziesięciu pracowników, nie kiedy zagadnieniami tymi zajmuje się tylko jedna osoba, kiedy indziej znowu obsługę HR-owa zleca się zewnętrznym firma outsourcingowym. Jednak za każdym razem osoby z działów personalnych musza wykonywać różnorodne obowiązki, również administracyjne.

Arkusz kalkulacyjny - codzienność dla wielu

Informację te potwierdzają badania prowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Strategicznych Homo Homini – to w nim 70% badanych wskazuje, że czynności administracyjne takie jak: opracowywanie raportów, uzupełnianie wniosków czy poszukiwanie danych zajmuje im większość czasu pracy. Oddając się pracy administracyjne nie wielu specjalistów ds. personalnych ma czas na strategiczne zadania, do których zalicza się ustalanie ścieżek rozwoju pracowników, budowania map kompetencji osób i stanowisk oraz planowanie kalendarzy szkoleń.

Podobne artykuły:

Badania przeprowadzone przez IBRIS Homo Homini dostarczają nam także wiedzy, jakich narzędzi w swojej pracy używają działy kadr i HR – specjaliści zatrudnienie w tych działach w dalszym ciągu korzystają głownie z programu MS Excel oraz poczty elektronicznej. Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego deklaruje aż 36% specjalistów ds. kadr i spraw personalnych, natomiast do korzystania z poczty e-mail przyznaje się ok. 20% respondentów.

Kiedy korzystamy z Excela

Program MS Excel używany jest przez specjalistów ds. personalnych do wymienionych w powyższym artykule prac administracyjnym, przede wszystkim do sporządzania raportów. Powołując się na wyniki badań IBRIS Homo Homini tworzenie raportów to jedno z głównych zadań działów HR i Kadr - aż 45% pracowników tych działów dla kadry zarządzającej przygotowuje minimum 6 raportów. Za raporty, które wymagające największego przygotowania respondenci uznali raporty wynagrodzeń (32%) oraz budżetowe (27%). Aby je przygotować potrzebne jest skorzystanie z 3 do 5 różnych źródeł.

Zaprezentowane powyżej wyniki badań potwierdzają również specjaliści ds. szkoleń z firmy doradczo -szkoleniowej Cognity Szkolenia specjalizującej się w realizacji kursów z programów MS Office m.in. kursów Excel.

Modne kursy Excela

- Obecnie zaobserwowaliśmy, że zainteresowanie pracowników działów HR i kadr szkolenia i kursami Excel na różnym stopniu zaawansowania jest bardzo duże. Nie kiedy pracownicy tych działów stanowią, aż 50% całej grupy szkolenia otwartego. Sporym zainteresowaniem cieszą się również szkolenia sprofilowane pod HR i Kadry np. kurs Excel dla HR i działów personalnych z elementami controlingu personalnego i mierników efektywności w HR. Duże firmy oraz korporacje, posiadające rozbudowane działy human resources często też decydują się na organizację szkolenia zamkniętego dla swoich pracowników - Anna Rutkowska, specjalista ds. szkoleń Cognity.

Wykorzystanie programu MS Excel w codziennej pracy, szczególnie w zadaniach administracyjnych i tworzeniu raportów potwierdzają eksperci Cognity prowadzący szkolenia z zakresu kursów Excel. 

- Przedstawiciele działów HR na szkoleniu najczęściej są zainteresowani m.in. o budowaniem baz danych w arkuszu, analizą i raportowaniem, czyli wykorzystaniem dodatku PowerPiwot w Excelu, ochroną arkuszy i danych się w nim znajdujących czy używaniem tabel przestawnych w Excelu. Dużą popularnością cieszą się również narzędzia takie jak makra i szablony, które w znacznym stopniu ułatwiają pracę działom personalnym - Aleksandra Fyda - Siwek, trener i właściciel Cognity Szkolenia. 

Przytoczone dane pochodzą z Badania zrealizowanego na zlecenie Enxoo, twórcy systemu Skilo, Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Homo Homini, w dniach 5-15 maja 2014 roku na grupie 500 menadżerów oraz 500 specjalistów HR ze średnich i dużych firm.

Cognity Dagmara Sagan