• Faktura a dane osobowe. Obalamy 5 mitów

    Panuje powszechne przekonanie, że faktura, a w szczególności faktura elektroniczna, nie zawiera danych osobowych, w związku z czym nie podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych. Nic bardziej mylnego!

    1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy to nie dane osobowe. FAŁSZ.

    Co do zasady ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych podlegają jedynie dane osobowe oraz prawa osób fizycznych, a wskazana ustawa nie ma zastosowania do ochrony danych dotyczących osoby prawnej.


    Jednak z końcem 2011 roku stracił moc art. 7a ust. 2 ustawy z  19 listopada 1999 r. dot. prawa działalności gospodarczej, mówiący o tym, że ewidencja działalności gospodarczej jest jawna. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dotyczą informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, o ile – dla konkretnego stanu faktycznego – będą stanowiły dane osobowe. Tym samym administratorzy danych osobowych dotyczących przedsiębiorców mają obowiązek wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym również rejestracji zbiorów danych.

ODO 24 Sp. z o.o. Maciej Kaczmarski